NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.

ICD-10: B18

Kan enbart förekomma vid samtidig Hepatit B-infektion (HBsAg pos). Få fall i Sverige. Inkubationstid anses vara  2 v – 10 v. Smittväg via blod eller kroppsvätskor. Sker som superinfektion hos pat som är kronisk bärare av HBV eller som coinfektion vid akut HBV infektion. Diagnos via påvisning av antikroppar (anti HDV) och/eller HDV RNA vilka analyseras på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. . Det kan ta upp till 4 veckor innan påvisning av anti HDV varför man rekommenderar minst 2 provtagningar. Specifik behandling finns inte vid akut HDV infektion. Vid kronisk HDV infektion finns skral evidens för peg-interferonterapi och all annan behandling med t.ex. anti-HBV behandling är experimentell. Vaccination mot hepatit B skyddar också mot D. Anmälningspliktig. www.sminet.se

 

Fördjupning: www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer