Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hepatit D


Definition

Kan enbart förekomma vid samtidig Hepatit B-infektion (HBsAg pos). Inkubationstid anses vara 2-10 veckor. Smittväg är blod eller kroppsvätskor.

Orsak

Sker som superinfektion hos patient som är kronisk bärare av HBV eller som coinfektion samtidigt som akut HBV-infektion.

Utredning

Alla med positivt HBsAg bör testas för hepatit D (HDV). Vid påvisning av antikroppar (anti-HDV) skall HDV-RNA tas för att bekräfta sjukdom. Dessa analyser görs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Man kan behöva ta om ett HVD-prov om patienten har kronisk hepatit B och exponerats igen för HVD. Vi co-infektion med hepatit B och D följs både RNA för hepatit B och D. Risken för levercirros och hepatocellulär cancer är betydligt högre vid co-infektion än vid enbart hepatit B-infektion.

Behandling

Vaccination mot hepatit B skyddar också mot hepatit D.

Vid levercirros skall alltid behandling med nucelosid-anloger (NA) ges om detekterbart HBV. Om HBV anses kunna bidra till leverskada skall denna behandlas, i praktiken vid höga HBV-nivåer.

Vid framför allt replikation av HDV kan peg-interferon ges. Detta läkemedel har många biverkningar och ges via specialistklinik.

Sedan hösten 2022 finns ett nytt läkemedel, Bulevirtid, inj en ggr/ vecka, som ingår i högkostandskyddet. Detta ges endas via specialistklinik. Behandling skall endas ges till patient med HVD och fibrosgrad F3-F4. Det är idag oklart hur länge behandlingen behöver fortgå.

Alla patienter med hepatit B och D skall remitteras till infektionsklinik.

Aktuella läkemedel

Inj. Interferon

Inj. Bulvirtid

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

sls.se referensgruppen för viral terapi

Anmälningspliktig. sminet.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: