Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
Annons:

Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.


Definition

Kan enbart förekomma vid samtidig Hepatit B-infektion (HBsAg pos).  Inkubationstid anses vara 2-10 v. Smittväg via blod eller kroppsvätskor.

Orsak

Sker som superinfektion hos pat som är kronisk bärare av HBV eller som coinfektion vid akut HBV infektion.

Utredning

Alla med pos HBsAg bör testas för hepatit D (HDV). Diagnos via påvisning av antikroppar (anti-HDV) och/eller HDV-RNA vilka analyseras på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det kan ta upp till 4 veckor innan påvisning av anti-HDV varför man rekommenderar minst 2 provtagningar.

Behandling

Specifik behandling finns inte vid akut HDV-infektion. Vid kronisk HDV-infektion där HDV replikerar kan peg-interferonterapi ges. Vid co-infektion där HBV replikerar bör detta behandlas om det finns tecken till leverskada. Co-infektion innebär hög risk för allvarlig leverskada och pat skall tas om hand på infektionsklinik. Sedan hösten 2022 ingår bulevirtid i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna med kronisk HDV-infektion. Behandling subventioneras för patienter med kompenserad leversjukdom i fibrosstadie F3 eller F4.

Vaccination mot hepatit B skyddar också mot D. Anmälningspliktig. sminet.se

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

sls.se referensgruppen för viral terapi

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: