NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.

ICD-10: S051

Orsak

Trubbigt våld mot ögat. Särskilt allvarligt trauma vid små bollar som ”passar in” i ögonhålan.

Symtom

Ofta rejält hematom, kan vara svårundersökta pga detta. Ev synnedsättning till följd av retinalt kontusionsödem och/eller intraokulär blödning. Värk och rörelsesmärta. Inte ovanligt med dubbelseende till följd av fraktur av orbitabotten med ev upphakning av m. rectus inf och/eller blödning i orbita.

Handläggning

Försiktig undersökning, hematomet kan försvåra undersökningen men ögat måste visualiseras för att kunna bedöma graden av skada. Ögonmotorik. Pupillreaktion, pupillutseende. Chemos? Hyphema?

Behandling

Vid kraftigare trauma där djupare skador ej kan uteslutas akut remiss till ögonklinik för noggrann undersökning för att utesluta inre/djupare skador i ögat. Tryckkontroll. Bulbruptur, som kräver akut operation, måste uteslutas. Indikation för reparation av ev. orbitabottenfraktur bedöms av ögon- och öronspecialist i samarbete.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer