Nyhetsbrev



Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Gynekomasti.

ICD-10: N62

Definition

Bröstutveckling hos män.

Orsak

Obalans mellan östrogen och androgen/testosteron. Oftast ett normaltillstånd i pubertet; östrogen dominerar innan testosteronnivåerna når vuxennivåer. Normalt även vid fetma. Rikligt ölintag (innehåller östrogen). Mediciner: Östrogenpreparat, anabola steroider, spironolakton, amilorid, H2-receptorblockerare, fentiaziner, Fontex, Casodex. Även naturpreparat med östrogeneffekt. Sjukdomar: Aldosteronism (p.g.a. hyperplasi av binjurebark, Conns sjukdom, renovaskulär hypertoni m.fl.), binjurecancer, hjärtinkompensation, testissjukdomar (t.ex. Klinefelters syndrom, testistumör), hypertyreos, levercirrhos, bröstcancer.

Symtom

Bilateral eller ensidig bröstkörtelutveckling hos män. Ensidig gynekomasti skall ge misstanke om bröstcancer.

Utredning

Anamnes (läkemedel, kroppsbyggare-anabola steroider?), palp av mammae, palp av testes. Könsbehåring? Prover: Allt efter klinisk misstanke; S-K, S-Krea, SR, ev. S-Testosteron, ALAT, ALP, GT, CDT, PEth, T4. Ultraljud vid malignitetsmisstanke.

Behandling

Exspektans om benigna förhållanden. Gynekomasti i tonåren går tillbaka på ett par år. Kirurgi vid besvärande gynekomasti. Endokrinologremiss vb.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev






Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer