Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Ögonskador – Hyphema, blödning i främre kammaren
Annons:

Ögonskador – Hyphema, blödning i främre kammaren


Författare

Orsak

Trauma i form av trubbigt våld mot ögat är vanligast.

Symtom

Ofta injicerat öga av traumat. Ev värk. Hema i främre kammaren, synlig hyphemanivå.

Handläggning

Undersök synskärpa, kontrollera utseende av främre kammaren. Ögonmotorik (skelettskador med muskelpåverkan kan förekomma). Pupillreaktion. Remiss till ögonläkare för vidare handläggning inom ett dygn. Om misstanke om allvarligare skada (uttalad blödning, kraftigt trauma, kraftig värk, starkt nedsatt syn) akutremiss till ögonläkare.

Behandling

Kontroll hos ögonläkare för att utesluta förhöjt tryck till följd av blödningen samt för att utesluta skador i bakre segmentet. Blödningen i sig behandlas med vila (för att undvika re-blödningar) och kortisondroppar. Bulbruptur kan förekomma vid mycket kraftigt trauma. Irisdialys kan förekomma och är svårt att se vid stora blödningar. Oradialys, näthinneavlossning eller stora perifera retinala rupturer måste också snabbt komma under adekvat behandling, vid skymmande blödning måste ögat ultraljudundersökas av ögonläkare för att fastställa att bakre segmentet är utan skador. Risk finns även för akut eller fördröjd stegring av intraokulära trycket.

Aktuella Mediciner

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: