Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.

ICD-10: H210

Orsak

Trauma i form av trubbigt våld mot ögat är vanligast.

Symtom

Ofta injicerat öga av traumat. Ev värk. Hema i främre kammaren, synlig hyphemanivå.

Handläggning

Undersök synskärpa, kontrollera utseende av främre kammaren. Ögonmotorik (skelettskador med muskelpåverkan kan förekomma). Pupillreaktion. Remiss till ögonläkare för vidare handläggning inom ett dygn. Om misstanke om allvarligare skada (uttalad blödning, kraftigt trauma, kraftig värk, starkt nedsatt syn) akutremiss till ögonläkare.

Behandling

Kontroll hos ögonläkare för att utesluta förhöjt tryck till följd av blödningen samt för att utesluta skador i bakre segmentet. Blödningen i sig behandlas med vila (för att undvika re-blödningar) och kortisondroppar. Bulbruptur kan förekomma vid mycket kraftigt trauma. Irisdialys kan förekomma och är svårt att se vid stora blödningar. Oradialys, näthinneavlossning eller stora perifera retinala rupturer måste också snabbt komma under adekvat behandling, vid skymmande blödning måste ögat ultraljudundersökas av ögonläkare för att fastställa att bakre segmentet är utan skador. Risk finns även för akut eller fördröjd stegring av intraokulära trycket.

Aktuella Mediciner

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer