Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.

ICD-10: H21

Orsak

Trauma i form av trubbigt våld mot ögat är vanligast.

Symtom

Dubbelseende och nedsatt synskärpa kontrolleras – om påverkan allvarligare misstanke på djupare skada – akuthandläggning hos ögonläkare.

Behandling

Är traumat lindrigt och blödningen liten – endast en smal strimma nedtill i främre ögonkammaren – krävs ingen akut behandling. Patienten bör dock vila och undersökas av ögonläkare för att utesluta skada i bakre segmentet. Vid stora blödningar med uttalad synnedsättning och/eller kraftigt trauma bör patienten remitteras akut för undersökning. Irisdialys kan förekomma och är svårt att se vid stora blödningar. Oradialys eller stora perifera retinala rupturer måste också snabbt komma under adekvat behandling. Risk finns även för akut stegring av intraokulära trycket.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!