Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadlig bruk & beroende: Hallucinogener
Annons:

Skadlig bruk & beroende: Hallucinogener


Definition:

Samlingsnamn för såväl naturliga som syntetiska hallucinogener som orsakar förändrat medvetandetillstånd. Klassiska LSD, psilocybin (från vissa svampar av släktena Psilocybe [slätskivlingar], inte narkotikaklassat), peyote (meskalin), DMT (Ayahuasca, syntetisk ”Dimitri”), 251-NBOMe (”N Bomb”, ”251”). Dissociativa PCP (”angeldust”), MDMA (”Ecstasy”), ketamin, DXM. Intas som små kristaller/droppar eller som svampbitar. Verkar inom 20–90 minuter och effekten håller sig från 15 minuter (syntetisk DMT) till upp till 12 timmar (LSD).

Symtom:

Kroppsliga tecken: Stora utvidgade pupiller med långsam ljusreaktion, snabb puls, förhöjd temperatur, hyperaktivitet, kräkningar, hypertoni, hyperhidros, ataxi, synstörningar.

Psykiska tecken: Emotionell öppenhet, välvilja, sexuellt intresse, ångest och panikkänslor, förvirring med hallucinationer, psykos. Efter en tids drogintag uppkommer emotionell utbrändhet och man får en ”zombieliknande” reaktion.

Behandling:

Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande.

Finns inga godkända läkemedel.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. Sök på respektive substans. https://giftinformation.se/lakare/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Patientinformation: Anonyma narkomaner, tfn:0771–138000.

www.nasverige.org

Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se tfn: 08-642 06 50.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: