NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Skadligt bruk/Beroende – Hallucinogener.

ICD-10: F16.1, F16.2 DSM-5: 305.30, 304.50

Definition:

Samlingsnamn för såväl naturliga som syntetiska hallucinogener som orsakar förändrat medvetandetillstånd. Klassiska LSD, psilocybin (från vissa svampar av släktena Psilocybe (slätskivlingar), inte narkotikaklassat), peyote (meskalin), DMT (Ayahuasca, syntetisk ”Dimitri”), 251-NBOMe (”N Bomb”, ”251”). Dissociativa PCP (”angeldust”), MDMA (”Ecstasy”), ketamin, DXM. Intas som små kristaller/droppar eller som svampbitar. Verkar inom 20–90 minuter och effekten håller sig från 15 minuter (syntetisk DMT) till upp till 12 timmar (LSD).

Symtom:

Kroppsliga tecken: Stora utvidgade pupiller med långsam ljusreaktion, snabb puls, förhöjd temperatur, hyperaktivitet, kräkningar, hypertoni, hyperhidros, ataxi, synstörningar.

Psykiska tecken: Emotionell öppenhet, välvilja, sexuellt intresse, ångest och panikkänslor, förvirring med hallucinationer, psykos. Efter en tids drogintag uppkommer emotionell utbrändhet och man får en ”zombieliknande” reaktion.

Behandling:

Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande.

Finns inga godkända läkemedel.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. Sök på respektive substans. https://giftinformation.se/lakare/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Internetmedicin https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/intoxikation-och-missbruk-nya-psykoaktiva-substanser-nps

Patientinformation: Anonyma narkomaner, tfn:0771–138000.

www.nasverige.org

Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se tfn: 08-642 06 50.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer