Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Fingerluxation.

ICD-10: S63.1

Definition

Vanligast är att mellanfalangen på något av fingrarna II-IV (inte tummen) går ur led bakåt i förhållande till den proximala falangen. En dislokation framåt är ovanligare, och oftast förenat med större mjukdelsskada. Likaså är dislokation av den distala falangen mer ovanligt och oftast sammanhängande med större skada.

Orsak

Vanlig idrottskada – hyperextension av proximala leden, typiskt vid kraftig bakåtböjning av fingret då det kläms fast i olika kontaktsituationer. Ofta fotbollsmålvakter eller handbollspelare.

Status

Eventuellt kan fingret fortfarande vara dislocerat. Annars ofta svullnad, lokal ömhet över leden. Eventuellt kvarvarande instabilitet kontrolleras via hyperextension mot motstånd. Även fingrets sidoledband undersöks avseende eventuell instabilitet.

Utredning

Röntgen kan visa ett litet fragment ur den proximala delen av mellanfalangen.

Behandling

Dislokation bakåt: Om fingret fortfarande är ur led: bedövning och reponering genom traktion, dvs att fingret dras i fingrets längdriktning tills det ”hamnar” rätt igen. Stabilitetstest utförs, kontrollera om ev rotationsfelställning. Efter reponering kontrollera med rtg.

En veckas immobilisering i funktionsställning och därefter tejpning 3 veckor till grannfingret för att förhindra hyperextension och tillåta normal aktiv rörelse i övriga fingerleder.

Dislokation framåt: Oftast större skada med trauma mot dorsala sidan av mellanfalangen, som leder till dislokation framåt. Ofta skadas extensormekanismen, så att man inte aktivt kan extendera i mellanfalangen. Fixation i full extension under sex veckor för att förhindra bestående skador såväl på extensorfunktion av mellanfalang som på flexorfunktionen i distala falangen (välkänd komplikation). Om reposition inte lyckas finns en risk att den volara broskplattan ligger inslagen. Ortopedfall.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!