Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.

ICD-10: H04.1, M35

Se även avsnittet Sjögrens syndrom i kapitlet Reumatologiska sjukdomar.

Orsak

Multifaktoriell sjukdom. Torrt öga beror på en störning av tårfilmen som vanligtvis ligger mellan hornhinnans yta och luften, skyddar hornhinnan mot exposition och bidrar till ökad optisk kvalitet. Störningen kan orsakas av ökad avdunstning av tårfilmen (ofta pga förändrad sammansättning med störning i det yttersta lipidskiktet) eller minskad produktion. Torra ögon har oftast ökad osmolaritet av tårfilmen. Torra områden uppstår på corneas yta, små defekter i hornhinnans epitel kan uppstå och ge upphov till irriterade ögon och försämrad optik.

Torra ögon vanligare hos kvinnor ffa vid högre ålder. Äldre människor får ofta såväl nedsatt tårproduktion som nedsatt kvalitet i tårfilmen med efterföljande ökad avdunstning. Nedsatta halten av könshormoner spelar sannolikt roll. Nedsatt tårproduktion kan vara tecken på Sjögrens syndrom (vanlig kollagenos där andra tecken är muntorrhet, led- och muskelvärk, torrhosta m.m.), sarkoidos eller annan reumatisk kollagen sjukdom (= keratoconjunctivitis sicca = kroniskt torra ögon). Nedsatt tårproduktion kan vara biverkan av mediciner med antikolinerg verkan, och av betablockerare.

Nedsatt kvalitet på tårfilmen med ökad avdunstning kan ha sin grund i åldrande, kronisk inflammation, autoimmuna sjukdomar, ärftlighet och hormonella faktorer. Övriga faktorer: dysfunktion i ögonlock (svårighet att sluta detta), ex.v. p.g.a. facialispares, blefarit (igentäppta Meiboms körtlar leder till försämrat lipidskikt), seborroiskt eksem, allergisk konjunktivit, för högt placerad bildskärm vid datorarbete, okorrigerat refraktionsfel, irriterande agens som UV-strålning, oljedimma, damm, torr luft, blåst, fläktar m.m. Många pat med torra ögon kan inte bära kontaktlinser. Även efter ögonoperationer och botulinumtoxininjektioner ses ökade besvär av torra ögon.

Symtom

Patienter med torra ögon har ofta symtom som: gruskänsla, skav, värk, sveda, klåda, ljuskänslighet, svårigheter att fokusera klart längre stunder, trötthet i ögonen, sekret, dimsyn. Ögonen kan kännas igenklistrade på mornarna. Ökat tårflöde pga ökad avdunstning: paradoxalt vätskeflöde. Symtomen brukar förvärras ju längre dagen lider eller ju mer man anstränger ögonen.

Status

Ofta blefarittendens med meibomiter. Rodnade konjunkiva. Epifora. Debris i tårfilmen. Små epiteldefekter på cornea.

Differentialdiagnos

Normalt åldrande. Infektion eller inflammation i ögonen.

Diagnos

Typisk anamnes. Utredning för Keratoconjuctivitis Sicca:

Schirmers test (sträckan som fuktas med tårvätska på filtrerspappersremsa mäts). Patologiskt är 5 mm eller mindre efter 5 minuter. BUT (Break-Up-Time): Tiden mellan blinkandet och tills den första torra fläcken i tårfilmen uppträder. Patologiskt är 10 sekunder eller mindre. Färgning med Rose-Bengal. Patologiskt är score 4 eller mer. Keratoconjuctivitis Sicca anses föreligga om minst 2 av dessa test är patologiska.

Behandling

Behandlingen är symtomlindrande och återställer inte den normala tårfilmen. Ögonbesvären behandlas med tårsubstitut av vilka det finns en mängd. Använd helst droppar utan konserveringsmedel. Konserveringsmedel är i de flesta fall epiteltoxiska. Här nedan är några förslag: Oculac (kortvarig effekt) lämpligt för dagbruk liksom Artelac (mer långvarig effekt). Viscotears och Oftagel är tjockare och ger ngt längre effekt. Oculentum Simplex används till natten vid uttalade besvär (ger fet hinna med långvarig verkan men kan då även resultera i synstörning p.g.a. feta hinnan, kan behöva sköljas bort på morgonen). Oxyal ögondroppar mot torra, irriterade, ”trötta” ögon. Ofta får patienten pröva sig fram till vad som passar bäst.

Hur ofta man behöver droppa beror på hur uttalade besvären är. Vanligen kan man börja droppa 3-4 ggr/dag, och vid symtomkontroll minska ner till lägsta möjliga underhållsdos.

Remittera till ögonläkare om besvären är kraftiga eller inte lindras på behandling med nämnda tårsubstitut. Behandla bakomliggande eksem och blefarit vid seborrhoiskt eksem. Korrigera refraktionsfel. Korrigera vb. arbetsplatsen vid datorarbete. Behandla ev förekommande allergisk konjunktivit. Undvik kontaktlinser. Gå igenom aktuella läkemedel m.h.t. antikolinerg biverkan. Hos ögonläkare kan bla punctumpluggar placeras för att behålla tårvätskan längre i ögat.

Om patienten uppfyller kriterierna för Keratoconjuntivitis sicca och uppvisar tecken till Sjögrens syndrom såsom onormal trötthet, led- och muskelvärk, påtaglig muntorrhet med eller utan ökad karies, andra slemhinneproblem såsom underlivsbesvär, hållsmärtor mm skall utredning skötas av ögonspecialist, odontolog och reumatolog i samarbete. Tablettbehandling med pilokarpin har visats kunna stimulera exokrina körtlar och lindra torrheten i ögonen och munhåla och svalg. Denna behandling skall dock aldrig påbörjas innan utredningen för Sjögrens syndrom är fullbordad eftersom man får falskt höga värden på tårvätske- och salivsekretion.

 

Aktuella Mediciner

Tårsubstitut: Ögonsalva Oculentum Simplex APL (Paraffin + vaselin), Ögondrp. Artelac, Ögondr Bion Tears, Ögondr Oculac. Ögongel -Oftagel. Ögondrp. Sincon. Ögongel Viscotears. Oxyal ögondroppar med hyaluronsyra, Systane Balance,,Ögonspray Tears again Lipidspray/Sensitive, Thealoz Duo. Tårsubstitut kan köpas receptfritt.

Pilokarpin: T Salagen.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis