Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.

ICD-10: M35

Se även avsnittet Sjögrens syndrom i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar.

Orsak

Nedsatt tårproduktion kan vara tecken på Sjögrens syndrom (vanlig kollagenos där andra tecken är muntorrhet, led- och muskelvärk, torrhosta mm), sarkoidos eller annan reumatisk kollagen sjukdom (=keratoconjunctivitis sicca).

Nedsatt tårproduktion kan vara biverkan av mediciner med antikolinerg verkan, och av betablockerare.

Nedsatt kvalitet på tårfilmen ofta relaterad till dysfunktion i ögonlock (svårighet att sluta detta), ex v pga facialispares. F ö blefarit pga seborrhoiskt eksem, allergisk konjunktivit, för högt placerad bildskärm vid datorarbete, okorrigerat refraktionsfel, irriterande agens som UV-strålning, oljedimma, damm, torr luft, blåst, fläktar mm. Många pat med torra ögon kan inte bära kontaktlinser. Äldre människor (ffa kvinnor) får ofta såväl nedsatt tårproduktion som nedsatt kvalitet i tårfilmen. Nedsatta halten av könshormoner spelar sannolikt roll.

Symtom

Torra ögon är vanligt hos äldre. Patienter med torra ögon har ofta symtom som: gruskänsla, skav, värk, sveda, klåda, ljuskänslighet, svårigheter att fokusera klart längre stunder, trötthet i ögonen, sekret, dimsyn. Ögonen brukar kännas igenklistrade på mornarna.

I början av sjukdomen upplever pat ofta att ögonen tåras; paradoxalt vätskeflöde.

Status

Nedsatt korneal glans, reducerad mängd tårvätska vid nedre ögonlockskanten, ofta blefarittendens med meibomiter. Rodnade konjunkiva.

Differentialdiagnos: Normalt åldrande. Infektion eller inflammation i ögonen.

Diagnos: Utredning för Keratoconjuctivitis Sicca:

Schirmers test (sträckan som fuktas med tårvätska på filtrerspappersremsa mäts). Patologiskt är 5 mm eller mindre efter 5 minuter. BUT (Break-Up-Time): Tiden mellan blinkandet och tills den första torra fläcken i tårfilmen uppträder. Patologiskt är 10 sekunder eller mindre. Färgning med Rose-Bengal. Patologiskt är score 4 eller mer. Keratoconjuctivitis Sicca anses föreligga om minst 2 av dessa test är patologiska.

Behandling

Ögonbesvären behandlas med tårsubstitut av vilka det finns en mängd. Använd alltid endosförpackade tårsubstitut vilka inte innehåller konserveringsmedel. Konserveringsmedel är i de flesta fall epiteltoxiska. Här nedan är några förslag: Oculac (kortvarig effekt) lämpligt för dagbruk liksom Artelac (mer långvarig effekt). Viscotears/Oftagel ffa till natten. Oculentum Simplex används till natten vid uttalade besvär (ger fet hinna med långvarig verkan men kan då även resultera i synstörning pga feta hinnan, kan behöva sköljas bort på morgonen). Receptfria Oxyal ögondroppar mot torra, irriterade, ”trötta” ögon.

Viktigt med frekvent behandling (ögondroppar 6-8 ggr dagl under de första veckorna, gel 4ggr dagl). Uppföljning först efter 1 mån.

Remittera till ögonläkare om besvären är kraftiga eller inte lindras på behandling med nämnda tårsubstitut. Behandla bakomliggande eksem och blefarit vid seborrhoiskt eksem. Korrigera refraktionsfel. Korrigera vb arbetsplatsen vid datorarbete. Behandla ev förekommande allergisk konjunktivit. Undvik kontaktlinser. Gå igenom aktuella läkemedel m h t antikolinerg biverkan.

Om patienten har tecken till Sjögrens syndrom såsom onormal trötthet, led- och muskelvärk, påtaglig muntorrhet med eller utan ökad karies, andra slemhinneproblem såsom underlivsbesvär, hållsmärtor mm skall utredning skötas av ögonspecialist, odontolog och reumatolog i samarbete. Tablettbehandling med pilokarpin har visats kunna stimulera exokrina körtlar och lindra torrheten i ögonen och munhåla och svalg. Denna behandling skall dock aldrig påbörjas innan utredningen för Sjögrens syndrom är fullbordad eftersom man får falskt höga värden på tårvätske- och salivsekretion.

Aktuella mediciner

Pilokarpin: T Salagen.

Paraffin + vaselin: Ögonsalva Oculentum Simplex APL (Receptfritt).

Tårsubstitut: Ögondr Artelac. Ögondr Bion Tears. Ögondr Oculac. Ögongel Oftagel. Ögondr Sincon. Ögongel Viscotears. (Receptfria).
Ögonspray Tears again. Oxyal ögondroppar med hyaluronsyra. (Sistnämnda ej på apotek).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!