Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.

Definition

Bråck/ tarm från bukhålan som tränger ner under inguinalligamentet till proximalt på lårets framtida.

Orsak

Oftast kvinnor i medelålder och därutöver. Multipla graviditeter. Medfödd förstoring av femoralkanalen.

Symtom

Allt från inga symtom till uttalad smärta av koliktyp men även diffusa smärttillstånd i ljumsken.

Status

En fast resistens proximalt på lårets framsida just nedom inguinalligamentet. Misstanke om inklämning vid stark smärta och ej reponibelt bråck.

Differentialdiagnos: Ljumskbråck kan hos kvinnor vara svåra att skilja från femoralbråck.

Utredning

Herniografi, laparoskopi, ultraljud, DT eller MR kan komma ifråga vid oklara fall och utreds via kirurg. Alla femoralbråck bör opereras pga inklämningsrisken.

Åtgärd: Vid misstanke om inklämning akutremiss kirurg. Alla femoralbråck innebär en stark operationsindikation pga hög inklämningsrisk.

Patientinformation: www.1177.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!