Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Överdos opiat.


Orsak:

Överdosering av ordinerade opiater eller illegala dito. Heroin, morfin, kodein, buprenorfin och syntetiska som fentanyl, metadon, tramadol, petidin, oxikodon, mm. De flesta akuta fall orsakas av heroin, fentanyl, buprenorfin eller metadon.

Symtom/Status:

Sänkt medvetande, somnolens, trötthet, långsamt tal, stillsamhet, frusenhet, anestesi, andningsdepression, miotiska pupiller. Hypotoni, hypoxi, gråblek fuktig hud. Även muskelrigiditet, urinretention, bradykardi, cyanos, cirkulationskollaps.

Behandling:

Ring alltid 112 vid överdos, även om du tänker ge naloxon. Naloxon har kort verkan och inneliggande vård med övervakning krävs. Finns som nässpray (innehåller en dos bara – spraya inte i luften utan direkt i näsborren) och förfylld spruta.

Livräddande insatser enligt HLR-principer. Antidot Naloxon- som häver andningsdepressionen bör ges både intravenöst 0,4 mg och intramuskulärt 0,8 mg alt intranasalt. Kan upprepas var 3-4:e minut tills normal andning och personen vaknar. Intravenös dos effekt efter 30–60 sekunder, varar 45–60 minuter. Intramuskulär dos effekt efter 10 minuter, varar i 2–3 timmar.

Om ej effekt fundera kring samtidig överdos av bensodiazepiner – Antidot flumazenil.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: