NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Överdos opiat

ICD-10: 10: T40 alt förskrivet Y45

Orsak:

Överdosering av ordinerade opiater eller illegala dito. Heroin, morfin, kodein, buprenorfin och syntetiska som fentanyl, metadon, tramadol, petidin, oxikodon, mm. De flesta akuta fall orsakas av heroin, fentanyl, buprenorfin eller metadon.

Symtom/Status:

Sänkt medvetande, somnolens, trötthet, långsamt tal, stillsamhet, frusenhet, anestesi, andningsdepression, miotiska pupiller. Hypotoni, hypoxi, gråblek fuktig hud. Även muskelrigiditet, urinretention, bradykardi, cyanos, cirkulationskollaps.

Behandling:

Ring alltid 112 vid överdos, även om du tänker ge naloxon. Naloxon har kort verkan och inneliggande vård med övervakning krävs. Finns som nässpray (innehåller en dos bara – spraya inte i luften utan direkt i näsborren) och förfylld spruta.

Livräddande insatser enligt HLR-principer. Antidot Naloxon- som häver andningsdepressionen bör ges både intravenöst 0,4 mg och intramuskulärt 0,8 mg alt intranasalt. Kan upprepas var 3-4e minut tills normal andning och personen vaknar. Intravenös dos effekt efter 30–60 sekunder, varar 45–60 minuter. Intramuskulär dos effekt efter 10 minuter, varar i 2–3 timmar.

Om ej effekt fundera kring samtidig överdos av bensodiazepiner – Antidot flumazenil.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer