Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Trigeminusneuralgi. Neuralgi.

ICD-10: G50

Orsak: De flesta fall är idiopatiska. Ibland orsakas besvären av kompression av nerven från en arteriell kärlslynga.

Symtom: Attacker av kraftig ansiktssmärta från sekunder till någon minut inom fram för allt maxillaris och/eller mandibularisområdet. Debut i regel efter 50 års ålder – om yngre -ha MS i åtanke. Smärtfrihet mellan attackerna som ofta utlöses i triggerområde av yttre stimuli t ex vind, beröring, tuggning, rakning, tandborstning.

Status

Sensibilitet inom trigeminusgrenarna, kornealreflex och palpation över masseter skall uppvisa normalfynd (förutom att smärta kan triggas enl ovan), liksom övrigt neurologstatus.

Differentialdiagnoser: Hortons huvudvärk, migrän, sinuit, pulpit, herpes zoster, akut glaukom, SUNCT (= Short Unilateral Neuralgiform Pain with Conjunctival injection and Tearing, se detta avsnitt). Vid patologiskt neurologstatus tänk också på MS (misstänkt vid debuterande ”trigeminusneuralgi” hos yngre), stroke och tumör, framför allt i bakre skallgropen.

Glossofaryngeus- (smärta i svalget) och occipitalisneuralgi (nacksmärta) förekommer men är ovanliga. Atypisk ansiktssmärta utan säker underliggande diagnos är ofta förenad med depression.

Utredning

Vid normalstatus räcker det med undersökning och anamnes. Atypiska fall, andra neurologiska bortfall eller kvarvarande smärta mellan själva attackerna, remitteras till neurolog för vidare utredning med lumbalpunktion, MR alt CT.

Behandling

Karbamazepin är förstahandsmedel, dosen upptitreras sakta från 50-100 mg upp mot 1200-1400 mg beroende på terapeutiskt svar och eventuella biverkningar. Cirka 50 % av patienterna spontanläker inom någon månad, varför man gör utsättningsförsök med sakta nedtrappning efter att pat varit smärtfri 2-3 månader. Gabapentin, pregabalin är andrahandmedel, som tredjehand baklofen eller fenytoin. Andra- och tredjehandsmedlen ev i kombination med karbamazepin.

Vid terapiresistens remiss till neurolog för ställningstagande till termokoagulation av trigeminusganglie (ganglion Gasseri) alt glycerolblockad. eller mikrovaskulär dekompression

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida: Behandlingsrekommendation: Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta, 2007. www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

Baklofen: T Lioresal.

Fenytoin: T Fenantoin.

Gabapentin: T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. T Trimonil Retard.

Pregabalin: K Lyrica.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!