Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna

ICD-10: J45.0-J46.9

Orsak

Ofta utlöst anfall av allergi och infektioner, men också kyla, stress m.fl. orsaker. 

Symtom

Dyspné, takypné, förlängt expirium, cyanos, ofta allmänpåverkan.

Akut behandling av vuxna:

Ta ställning till syrgas – saturation ska med POX ligga över 90 %. Om hypoxi föreligger ges syrgas på grimma, 2–6 l/min – följ saturation via pulsoximeter, Kontrollera blodgas om saturation < 90%.

Inhalation av salbutamol 10 mg, i första hand med spray via spacer (likvärdig effekt med nebulisator) ex salbutamol (Ventoline Evohaler) 0,1 mg/dos 10-15 doser. Vid svår attack tillsammans med ipratropium (Atrovent inhalationsspray 20 µg/dos), 4 doser.

Om inhalation ges via nebulisator ges 1-2 ml salbutamol (Ventoline) inhalationslösning 5 mg/ml. Ovanstående inhalation kombineras med 2 ml ipratropiumbromid (Atrovent) inhalationsvätska 0,25 mg/ml vid svår attack.

Om patienten inte kan inhalera ges injektionslösning terbutalin (Bricanyl) 0,5 mg/ml: 0,5-1,0 ml subkutant.

Inhalation och injektion kan behöva upprepas.

Kortison ges i form av betametason (T Betapred) 4-8 mg upplöst i lite vatten eller prednisolon (T Prednisolon) 30-60 mg.

Om patienten inte kan medverka (ex. medvetslöshet eller sväljsvårigheter) ges Betametason 4 mg/ml, 1-2 ml i.v. eller Solu-Cortef i.v. 100-200 mg.

Vid fortsatta besvär ges Teofyllamin 23 mg/ml 5–10 ml långsamt iv, upp till 0,30 ml/kg – de som redan står på teofyllamin eller har hjärtsvikt ges hälften – 0,15 ml/kg. Om fortsatt behandling med teofyllamin ges, måste S-teofyllin bestämmas kontinuerligt.

Vid svåra symtom och/eller samtidig anafylaxi ges inj Adrenalin 1 mg/ml, 0.3-0.5 mg i.m i låret. Tillkalla narkos/intensivvårdsläkare/ambulans.

Narkosberedskap vid hotande luftväg.

Hävs inte anfallet ska patienten vårdas inneliggande.

Efter att ha hävt anfallet och vid hemgång tas ställning till ev. medicinjusteringar såsom ökning av inhalationssterioder. Kontrollera inhalationstekniken.

Ev. Prednisolonkur (20-30 mg dagl. i 10 dagar) och antibiotika om det är indicerat (ställningstagande utifrån klinik).

Akut behandling av vuxna i hemmet: 

Vid lindrig attack: Kortverkande ß2-agonist i upprepade doser. Vid fortsatta besvär dubblerad till fyrdubblerad dos av inhalationssteroid. Spacer kan förskrivas och medlen vid akuta besvär ges i spray.

Vid medelsvår attack: Som ovan med tillägg av tabl. prednisolon 20–40 mg/dygn i 5–7 dagar. Om detta inte ger snar bättring kontaktas vårdcentral/sjukhus.

Vid svår attack: Ring ambulans! Upprepade doser snabbverkande ß2-agonist + tabl. Prednisolon 30–60 mg som engångsdos.

Aktuella Mediciner

Antikolinergika

Ipratropiumbromid :Inhal.pulver/ lösning Atrovent.

Tiotropiumbromid: Inhal.pulver Spiriva.

ß2-agonist kortverkande

Formoterol: Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salbutamol: Inhal.aerosol/ lösning Airomir Autohaler. Inhal.pulver/lösning Ventolin, Inhal.aerosol Ventoline Evohaler.

Terbutalin: Inhal.aerosol/lösning/pulver Bricanyl Turbuhaler.

ß2-agonist kortverkande + antikolinergika

Salbutamol + Ipratropium: Lösning Combivent 0.5 mg/2.5 mg per 2,5 ml, lösning Ipramol 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml, lösning Sapimol 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml, eller lösning Salipra 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml.

ß2-agonist långverkande

Formoterol: Inhal.pulver Formartis, Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salmeterol: Inhal.pulver Serevent Diskus.

ß2-agonist långverkande + steroid

Formoterol + Budesonid: Inhal.pulver Symbicort Turbuhaler.

Salmeterol + Flutikason: Inhal.pulver Seretide Diskus.

Leukotrienreceptorantagonist

Montelukast: Tabl Singulair.

Steroider, för inhalation

Budesonid: Inhal.pulver Pulmicort Turbuhaler. Giona Easyhaler (ffa till barn).

Flutikason: Inhal.pulver Flutide Diskus.

Steroider

Betametason: Inj/T Betapred.

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef

Prednisolon: T Prednisolon

Teofyllin

Kolinteofyllinat: Rektallösning Teovent.

Teofyllin: Inj Teofyllamin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis