Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Lungmedicin och allergologi / Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
Annons:

Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna


Orsak

Ofta utlöst anfall av allergi och infektioner, men också kyla, stress m.fl. orsaker. 

Symtom

Dyspné, takypné, förlängt expirium, cyanos, ofta allmänpåverkan.

Akut behandling av vuxna:

Ta ställning till syrgas – saturation ska med POX ligga över 90 %. Om hypoxi föreligger ges syrgas på grimma, 2–6 l/min – följ saturation via pulsoximeter, Kontrollera blodgas om saturation < 90%. Inhalation av salbutamol 10 mg, i första hand med spray via spacer (likvärdig effekt med nebulisator) ex salbutamol (Ventoline Evohaler) 0,1 mg/dos 10-15 doser. Vid svår attack tillsammans med ipratropium (Atrovent inhalationsspray 20 µg/dos), 4 doser.

Om inhalation ges via nebulisator ges 1-2 ml salbutamol (Ventoline) inhalationslösning 5 mg/ml. Ovanstående inhalation kombineras med 2 ml ipratropiumbromid (Atrovent) inhalationsvätska 0,25 mg/ml vid svår attack.

Om patienten inte kan inhalera ges injektionslösning terbutalin (Bricanyl) 0,5 mg/ml: 0,5-1,0 ml subkutant.

Inhalation och injektion kan behöva upprepas.

Kortison ges i form av betametason (T Betapred) 4-8 mg upplöst i lite vatten eller prednisolon (T Prednisolon) 30-60 mg.

Om patienten inte kan medverka (ex. medvetslöshet eller sväljsvårigheter) ges Betametason 4 mg/ml, 1-2 ml i.v. eller Solu-Cortef i.v. 100-200 mg.

Vid fortsatta besvär ges Teofyllamin 23 mg/ml 5–10 ml långsamt iv, upp till 0,30 ml/kg – de som redan står på teofyllamin eller har hjärtsvikt ges hälften – 0,15 ml/kg. Om fortsatt behandling med teofyllamin ges, måste S-teofyllin bestämmas kontinuerligt.

Vid svåra symtom och/eller samtidig anafylaxi ges inj Adrenalin 1 mg/ml, 0.3-0.5 mg i.m i låret. Tillkalla narkos/intensivvårdsläkare/ambulans.

Narkosberedskap vid hotande luftväg.

Hävs inte anfallet ska patienten vårdas inneliggande.

Efter att ha hävt anfallet och vid hemgång tas ställning till ev. medicinjusteringar såsom ökning av inhalationssterioder. Kontrollera inhalationstekniken.

Ev. Prednisolonkur (20-30 mg dagl. i 10 dagar) och antibiotika om det är indicerat (ställningstagande utifrån klinik).

Akut behandling av vuxna i hemmet: 

Vid lindrig attack: Kortverkande ß2-agonist i upprepade doser. Vid fortsatta besvär dubblerad till fyrdubblerad dos av inhalationssteroid. Spacer kan förskrivas och medlen vid akuta besvär ges i spray.

Vid medelsvår attack: Som ovan med tillägg av tabl. prednisolon 20–40 mg/dygn i 5–7 dagar. Om detta inte ger snar bättring kontaktas vårdcentral/sjukhus.

Vid svår attack: Ring ambulans! Upprepade doser snabbverkande ß2-agonist + tabl. Prednisolon 30–60 mg som engångsdos.

Aktuella Mediciner

Antikolinergika

Ipratropiumbromid :Inhal.pulver/ lösning Atrovent.

Tiotropiumbromid: Inhal.pulver Spiriva.

ß2-agonist kortverkande

Formoterol: Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salbutamol: Inhal.aerosol/ lösning Airomir Autohaler. Inhal.pulver/lösning Ventolin, Inhal.aerosol Ventoline Evohaler.

Terbutalin: Inhal.aerosol/lösning/pulver Bricanyl Turbuhaler.

ß2-agonist kortverkande + antikolinergika

Salbutamol + Ipratropium: Lösning Combivent 0.5 mg/2.5 mg per 2,5 ml, lösning Ipramol 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml, lösning Sapimol 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml, eller lösning Salipra 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml.

ß2-agonist långverkande

Formoterol: Inhal.pulver Formartis, Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salmeterol: Inhal.pulver Serevent Diskus.

ß2-agonist långverkande + steroid

Formoterol + Budesonid: Inhal.pulver Symbicort Turbuhaler.

Salmeterol + Flutikason: Inhal.pulver Seretide Diskus.

Leukotrienreceptorantagonist

Montelukast: Tabl Singulair.

Steroider, för inhalation

Budesonid: Inhal.pulver Pulmicort Turbuhaler. Giona Easyhaler (ffa till barn).

Flutikason: Inhal.pulver Flutide Diskus.

Steroider

Betametason: Inj/T Betapred.

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef

Prednisolon: T Prednisolon

Teofyllin

Kolinteofyllinat: Rektallösning Teovent.

Teofyllin: Inj Teofyllamin.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: