NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hyperkalemi.

ICD-10: E87.5

Definition

Ref värden S-K ca 3,5–5,0 mmol/l – varierar något mellan olika lab. Betydande hyperkalemi > 5,6 mmol/l. Allvarliga symtom vid > 7 mmol/l. Vanligaste orsaken är läkemedelsbehandling.

Orsak

Njurinsufficiens, läkemedel (kaliumtillskott, kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), NSAID, trimetoprim, vissa glukosaminpreparat innehållande kalium (ex.v. Comfora, Glukosamin), intorkning, katabola tillstånd (operation, trauma, chock, svält), hemolys (bl.a. vid GI-blödning), muskelskador, insulinbrist, binjuresvikt (Mb Addison, hypoaldosteronism), acidos.

Symtom

Ofta symtomlöst vid måttlig hyperkalemi. Trötthet, muskelsvaghet parestesier, minskande senreflexer. Vid höga kaliumnivåer konfusion, arytmier, risk för asystoli (runt 7 mmol/l).

Status

Ev. intorkning. Initialt höga S-vågor och höga/spetsiga T-vågor (vid P-kalium ca 6 mmol/l). Senare förlängt P-R-intervall och breddökade QRS, ev. arytmier.

Differentialdiagnos

Stas vid provtagningen, hemolys i provrör (ger båda falskt höga värden), trombocytos, leukocytos.

Utredning

Medicingenomgång. Intorkning? Vid konstaterat höjt värde Hb, S-Krea, S-Urat, P-Glu, S-Na, S-Ca, LPK, TPK, ev. S-kortisol (morgonvärde), S-CK.

Behandling

Akutremiss medicinklinik om S-Kalium närmar sig 7 mmol/l, EKG-förändringar enligt ovan ellerallmänpåverkan. Om opåverkad pat. görs omgående ny provtagning av S-K. I öppenvården medicinjustering vb. och behandling av ev. bakomliggande sjukdom. Uppföljning av S-K. Vi kan sedan länge behandla med Resonium vid kronisk Hyperkalemi. Nya läkemedel har kommit den senaste tiden; Veltassa (Patiromer) som är behagligare att svälja, samt Lokelma som är smakfri och börjar minska serumkaliumkoncentrationen så snart som en timme efter intag. Subventioneras enbart på vissa diagnoser. Se Fass

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer