Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hyperkalemi.

ICD-10: E87.5

Definition

Ref värden S-K ca 3,5–5,0 mmol/l- varierar något mellan olika lab. Betydande hyperkalemi> 5,6 mmol/l. Allvarliga symtom vid > 7 mmol/l. Vanligaste orsaken är läkemedelsbehandling.

Orsak

Njurinsufficiens, läkemedel (kaliumtillskott, kaliumsparande diuretika, ACE- hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), NSAID, trimetoprim, vissa glukosaminpreparat innehållande kalium (ex v Comfora, Glukosamin), intorkning, katabola tillstånd (operation, trauma, chock, svält), hemolys (bl a vid GI- blödning), muskelskador, insulinbrist, binjuresvikt (Mb Addison, hypoaldosteronism), acidos.

Symtom

Ofta symtomlöst vid måttlig hyperkalemi. Trötthet, muskelsvaghet parestesier, minskande senreflexer. Vid höga kaliumnivåer konfusion, arytmier, risk för asystoli (runt 7 mmol/l).

Status

Ev intorkning. Initialt höga S- vågor och höga/spetsiga T- vågor (vid P- kalium ca 6 mmol/l). Senare förlängt P-R- intervall och breddökade QRS, ev arytmier.

Differentialdiagnos: Stas vid provtagningen, hemolys i provrör (ger båda falskt höga värden), trombocytos, leukocytos.

Utredning

Medicingenomgång. Intorkning? Vid konstaterat höjt värde Hb, S-Krea, S-Urat, P-Glu, S-Na, S-Ca, LPK, TPK, ev S-kortisol (morgonvärde), S-CK.

Behandling

Akutremiss medicinklinik om S-Kalium närmar sig 7 mmol/l, EKG-förändringar enligt ovan ellerallmänpåverkan. Om opåverkad pat görs omgående ny provtagning av S-K. I öppenvården medicinjustering vb och behandling av ev bakomliggande sjukdom. Uppföljning av S-K.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!