Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.

ICD-10: B19

Orsak

Fekal-oral smittväg via förorenad mat och vatten, blodsmitta och från moder till barn. Sällan person-till-person smitta. 16-17% av svenska befolkningen har antikroppar

Symtom

Cirka 70% av fallen är subkliniska eller utvecklar en mild infektion… Kan orsaka svåra buksmärtor eftersom hepatit E orsakar kolecystit. Kan ibland orsaka extrahepatiska manifestationer som t.ex. hemolys, aplastisk anemi, trombocytopeni, akut tyreodit, akut pankreatit, neurologiska sjukdomar (exempelvis Guillan-Barré, kranialnervspareser, perifer neuropati,och membranös glomerulonefrit.

Oftast enbart akut hepatit. Kan orsaka kronisk hepatit, ses nästan enbart hos immunosupprimerade.

Utredning

Liknar hepatit A men svårare förlopp. Inkubationstid 2v –2 månader.. Anti-HEV IgM antikroppar för diagnos.och kan påvisas upp till 6 mån efter det akuta insjuknandet. Anti-HEV IgG bildas någon vecka senare än IgM. HEV RNA ses oftast upp till 2 veckor efter insjuknande, hos vissa upp till 7 veckor. HEV RNA kan även mätas i feces. Normalisering av transaminaser vanligen 1-6 veckor efter injuknande. Smittsam under tiden från 2v innan transaminaserna stiger , upp till 3v efter insjuknande. .

Behandling

Ingen specifik terapi ,dock har patienter som behandlats med ribavirin haft gott resultat, även hos immunosupprimerade. Första steget hos immunosupprimerade är att försöka minska den immunsupprimerade behandlingen.Det finns ett licensierat rekombinant hepatit E-vaccin med en vaccinationseffekt på 96% efter 1 år och 87% efter 4,5 år, men finns endast i Kina.

 

 

Anmälningspliktig. www.sminet.se

Fördjupning: www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Goel, A., & Aggarwal, R. (2020). Hepatitis E: epidemiology, clinical course, prevention, and treatment. Gastroenterology Clinics49(2), 315-330.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis