Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.

ICD-10: B19

Orsak

Fekal-oral smittväg via förorenad mat och vatten, blodsmitta och från moder till barn. Sällan person-till-person smitta. 16-17% av svenska befolkningen har antikroppar

Symtom

Cirka 70% av fallen är subkliniska eller utvecklar en mild infektion… Kan orsaka svåra buksmärtor eftersom hepatit E orsakar kolecystit. Kan ibland orsaka extrahepatiska manifestationer som t.ex. hemolys, aplastisk anemi, trombocytopeni, akut tyreodit, akut pankreatit, neurologiska sjukdomar (exempelvis Guillan-Barré, kranialnervspareser, perifer neuropati,och membranös glomerulonefrit.

Oftast enbart akut hepatit. Kan orsaka kronisk hepatit, ses nästan enbart hos immunosupprimerade.

Utredning

Liknar hepatit A men svårare förlopp. Inkubationstid 2v –2 månader.. Anti-HEV IgM antikroppar för diagnos.och kan påvisas upp till 6 mån efter det akuta insjuknandet. Anti-HEV IgG bildas någon vecka senare än IgM. HEV RNA ses oftast upp till 2 veckor efter insjuknande, hos vissa upp till 7 veckor. HEV RNA kan även mätas i feces. Normalisering av transaminaser vanligen 1-6 veckor efter injuknande. Smittsam under tiden från 2v innan transaminaserna stiger , upp till 3v efter insjuknande. .

Behandling

Ingen specifik terapi ,dock har patienter som behandlats med ribavirin haft gott resultat, även hos immunosupprimerade. Första steget hos immunosupprimerade är att försöka minska den immunsupprimerade behandlingen.Det finns ett licensierat rekombinant hepatit E-vaccin med en vaccinationseffekt på 96% efter 1 år och 87% efter 4,5 år, men finns endast i Kina.

 

 

Anmälningspliktig. www.sminet.se

Fördjupning: www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Goel, A., & Aggarwal, R. (2020). Hepatitis E: epidemiology, clinical course, prevention, and treatment. Gastroenterology Clinics49(2), 315-330.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta