Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hepatit E


Orsak

Fekal-oral smittväg via förorenat vatten eller livsmedel (tex otillräckligt lagat kött). Sällan person-till-person smitta. 6-9% av svenska befolkningen har antikroppar. Inkubationstid 4-6 veckor.

Symtom

Cirka 70% av fallen är subkliniska eller utvecklar en mild infektion. Kan orsaka svåra buksmärtor eftersom hepatit E orsakar kolecystit. Kan ge typisk hepatit, med stegrade transaminaser, billirubin, pK. Oftast enbart akut hepatit. Kan i enstaka fall hos immunsupprimerade orsaka kronisk hepatit.

Utredning

Anti-HEV IgM antikroppar för diagnos och kan påvisas upp till 6 mån efter det akuta insjuknandet. Anti-HEV IgG bildas någon vecka senare än IgM. HEV-RNA ses oftast upp till 2 veckor efter insjuknande, hos vissa upp till 7 veckor. HEV-RNA kan även mätas i feaces. Normalisering av transaminaser vanligen 1-6 veckor efter insjuknande. Smittsam under tiden från 2v innan transaminaserna stiger, upp till 3v efter insjuknande.

Behandling

Ingen specifik terapi, dock har behandling med ribavirin haft gott resultat, även hos immunsupprimerade. Första steget hos immunsupprimerade är att försöka minska den immunsupprimerade behandlingen. Det finns ett licensierat rekombinant hepatit E-vaccin med en vaccinationseffekt på 96% efter 1 år och 87% efter 4,5 år, men finns endast i Kina.

Anmälningspliktig. sminet.se

Fördjupning: folkhalsomyndigheten.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: