Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Migränpatienter får inte den hjälp de behöver
Migränpatienter får inte den hjälp de behöver

Migränpatienter får inte den hjälp de behöver

Annons:

En enkätundersökning där närmare 20 000 migränpatienter deltog visade att bara 7 procent av de med svår migrän har kontinuerlig kontakt med neurolog. Det är enbart neurologer som har möjligheten att ge den mest effektiva behandlingen och skillnaden mellan regionerna var stor avseende vilka som får tillgång till neurologer.

En stor undersökning genomfördes på DOKTORN.com i slutet av 2019 där omkring 20 000 enkätsvar inkom. Närmare hälften av svaren kom från patienter med svår migrän. Resultaten visar att 75 procent av de med svår migrän är kvinnor vilket stämmer väl med tidigare undersökningar.

– Data visar tydligt att migränpatienter med svår migrän inte får den hjälp de behöver. Det är bara neurologer och smärtläkare som har tillgång till de verktyg som kan hjälpa dessa patienter. Problemet är att det är stor brist på neurologer i Sverige och att de flesta kliniker har långa köer eller inte ens tar emot migränpatienter, säger Johan Nyberg, neurolog på Migränhjälpen.

Tidigare undersökningar från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi med 760 enkätsvar visade att produktionsbortfallet för de med svår migrän motsvarar 9 500 heltidstjänster per år. De flesta migränpatienter är i arbetsför ålder, så när de inte får adekvat behandling drabbar det samhället extra hårt. Det ingick 9 165 patienter med svår migrän i undersökningen från DOKTORN.com där det framkommer att dessa patienter i snitt har 2,1 dagars sjukfrånvaro per månad (inkluderar inte sjuknärvaro med nedsatt arbetsförmåga). Man uppskattar att det finns 200 000 patienter med svår migrän, vilket skulle innebära att denna patientgrupp kostar många miljarder för skattebetalarna årligen.

– Vi ser att det skiljer stort mellan Regionerna där patienter med svår migrän får ha kontinuerlig kontakt med neurolog. I exempelvis Region Västra Götaland har 6 procent kontinuerlig kontakt med en neurolog jämfört med Region Stockholm där motsvarande siffra är 10 procent. Oavsett så är det låga siffror då 61 procent av patienter med svår migrän uppger att de vill träffa en neurolog, säger Johan Bloom, från DOKTORN.com.

Det har nu startats en digital neurologklinik för att effektivisera tillgången på neurologerna för patienter med svår migrän.

– När jag såg att min klinik hade två års kö för dessa patienter som lider svårt, bestämde jag mig för att något måste förändras. Vi har nu startat Migranhjalpen.se som är en digital klinik där patienterna får bedömning, behandling och kontinuerlig uppföljning över lång tid. Patienterna fyller i digitala dagböcker för utvärdering av behandlingseffekten av olika läkemedel. Efterfrågan har varit mycket stor från patienter men även från neurologer som vill arbeta med oss, för att hjälpa patienterna på ett effektivt sätt, säger neurolog Johan Nyberg.

Besök Migränhjälpen här.

Så genomfördes undersökningen

DOKTORN.com annonserade digitalt om migränundersökningen via bland andra Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni med en räckvidd på 90 procent av alla svenskar. I snitt fick varje svensk 20 annonsvisningar under 3 månader. Under dessa tre månader besöktes landningssidan 400 000 gånger och 45 000 påbörjade undersökningen varav 25 000 genomförde alla 14 frågor. Efter att all data tvättats från dubbletter med mera var det närmare 20 000 svar kvar att analysera.

Frågor som besvarades var:

  • Svårighetsgrad av migrän/huvudvärk (MIDAS-score, där sjukskrivningsdagar, sjuknärvaro mm skattas tre månader bakåt).
  • Hur migränen påverkar livskvaliteten.
  • Vilken behandling man har för sin migrän.
  • Vilken hjälp man har fått från vården.
  • Vilken hjälp man skulle vilja få från vården.
  • Ålder, kön och tillhörande region.
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: