Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Behandling ger varaktig förbättring av typ 2-diabetes

14 januari, 2021

Har du hört talas om diabeteskirurgi? Inte? Då är du i gott sällskap. Diabeteskirurgi är ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes och innebär en viktreducerande magsäcksoperation på indikationen typ 2-diabetes i kombination med högt BMI.

Flera studier under 2000-talet har visat goda effekter av kirurgi på blodsockerkontroll. Effekter som är snabba, stora, varaktiga och mer framgångsrika än traditionell behandling så som livsstilsförändring och diabetesläkemedel.

Studie jämför traditionell behandling och kirurgi

Intensiv medicinsk behandling och denna i kombination med vardera av två olika typer av viktminskningskirurgi jämfördes i en amerikansk randomiserad studie. Den medicinska behandlingen innebar rådgivning för livsstilsförändring och viktminskning, noggrann övervakning av blodsockervärden och användning av moderna läkemedel till exempel inkretinanaloger.

Kirurgi ger överlägset resultat efter ett och fem år

Patienterna som behandlades kirurgiskt hade redan efter tre månader förbättrat HbA1c och fasteblodsocker, medan förbättringen i den medicinskt behandlade gruppen gick långsammare, inte var lika stor och försvagades efter sex månader trots ökad användning av diabetesläkemedel. Förändringarna av vikt, BMI, midjemått och höft-midje-kvot var efter tolv månader större hos patienterna som opererats än i den medicinskt behandlade gruppen. Efter fem år var de två kirurgiskt behandlade grupperna överlägsna den medicinskt behandlade gruppen även vad gäller glykemisk kontroll, minskad läkemedelsanvändning, förbättrad blodlipidsammansättning och livskvalitet.

Läs mer om diabeteskirurgi här. 


Gå tillbaka

Vad kan du om diabeteskirurgi?

6 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer