Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / AI kan hjälpa till med framtida kontroller av hudskador och bensår
AI kan hjälpa till med framtida kontroller av hudskador och bensår

AI kan hjälpa till med framtida kontroller av hudskador och bensår

Annons:

Vi har genom åren betraktat sår eller skador på huden med att se på dess utbredning och djup, samt följt hudförändringen över tid, fotograferat densamma samt mäta med en plastfilm och tuschpenna från gång till annan.

Behandlingen av hudsår har varit och är av stor betydelse vid olika sjukdomar som exempelvis diabetes och vid olika typer av störningar av cirkulationen, samt olika typer av hudskador som bränn- eller olika typer av mekaniska skador.

Detta är ändå relativt grova bedömningar med den utrustning vi hittills haft, frånsett vid användandet av kameror i halvmiljonklassen när man följt utvecklingen av såren vid omläggningarna.

Ny metod med hög precision

På brännskadeavdelningen i Linköping har man utvecklat en metod att vid omläggningar använda sig av bilder som man tar med en iPad och kan följa hur sårytan ändras från gång till annan. Det är överläkare Folke Sjöberg och hans medarbetare som har utvecklat metoden och är beskrivet i tidningen Dagens Medicin Nr 46 11 november 2020.

Man använder sig av AI, artificiell intelligens, för att snabbt kunna mäta sårytan i kvadratcentimeter. Med en iPad fotograferar man det skadade hudområdet och mäter hur sår och sårkanter på brännskador förändras. Detta blir nu förstås helt objektivt. När man tidigare litade på sina tränade ögon gjorde man rätt bedömning i knappt två fall av tre har det visat sig.

Systemet utvecklades under sommaren 2018 på Karolinska Institutet av Karl Lindborg genom att träna algoritmerna från tusentals fotografier efter att sårspecialister manuellt först segmenterat sårens olika delar. Det gjordes återkoppling efter 14 dagar och data processades i en superdator där man till slut hade en precision av bedömningen på 98%.

En effekt på köpet som skulle visa sig vara AI, som hade lärt sig att således mycket exakt klara av sårens utbredning. För att datorn skulle förstå vilken skala man används sig av, har man tagit fram en färgad ruta som placeras invid såret vid fotograferingen med iPad. På några sekunder processas bildinformationen, vilken sedan uttrycks i kvadratcentimeter. Man kan således då se hur sårytan minskar helt exakt i kvadratmillimeter från exempelvis 5,50 kvadratcentimeter till 4,47 kvadratcentimeter.

Positiv sidoeffekt av metoden

Sedan början av oktober använder man sig av tekniken på brännskadeavdelningen i Linköping, där man länge eftersökt en teknik för att objektivt bedöma sår, som görs av personal i såromläggningsbranchen. Varje patient har hittills varit en försöksperson och då tillfrågats om man tillåter att man använder sig av deras bilder vilket ingen haft något emot.

En positiv sidoeffekt har blivit att om man ser begynnande läkning mitt i såret kan det vara en signal om att sårbädden inte är ordentligt rengjord vilket är en viktig återkoppling för den fortsatta behandlingen.

Förutom att Folke Sjöberg har inlett ett samarbete med Sårcentrum Blekinge kan också andra kliniker som är intresserade av att prova systemet kontakta professor Sjöberg ([email protected]).

Vid brännskador får man anse att den här metoden kommer att få stor betydelse liksom vid bedömning av andra sår, exempelvis venösa bensår och fram för allt hos patienter med diabetes.

Det är företaget Dermacut som kommer att kommersialisera produkten under namnet Seewound.

Författare: Anders Halvarsson, specialist i allmänmedicin.

Text uppdaterad 27/1/2021.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: