Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Ny svensk teknik möjliggör att personer som befarar Alzheimer kan få en första bedömning, utan att behöva uppsöka sjukhus
Ny svensk teknik möjliggör att personer som befarar Alzheimer kan få en första bedömning, utan att behöva uppsöka sjukhus

Ny svensk teknik möjliggör att personer som befarar Alzheimer kan få en första bedömning, utan att behöva uppsöka sjukhus

Annons:

En ny teknik som syftar till enklare och mer träffsäker diagnostik av demens-/ kognitiva sjukdomar har utvecklats av start-up bolaget Geras Solutions. Tekniken är tänkt att avlasta minnesutredningar i både primärvården och på specialistmottagningarna. En pilotstudie har genomförts i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och publiceras nu i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease. Resultaten visar på högre träffsäkerhet för de digitala testerna än etablerade intervju-baserade metoder.

”Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag”, säger Göran Hagman, Neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Den nya digitala metoden går nu som ett pilotprojekt inom Aleris och planeras inom kort också att testas av bland andra Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland. Nu släpps också en specialanpassad patientversion, Minnesmottagningen.se. Det blir en världsunik möjlighet för personer som känner oro för sina minnesproblem, att få en initial digital bedömning av sina kognitiva funktioner.

Varje år genomförs ett stort antal minnesutredningar runt om i Sverige, där Socialstyrelsen uppskattar att 20 000 – 25 000 personer diagnostiseras med demenssjukdom årligen. I takt med en mer åldrande befolkning och nya läkemedelskandidater förväntas efterfrågan av minnesutredningar öka kraftigt. Trycket på primärvård och specialistmottagningar är högt, där delar av minnesutredningen idag utförs manuellt med papper och penna. Det finns ett behov av att förbättra och förfina möjligheterna att tidigt upptäcka kognitiv svikt.

”Vi förväntar oss ett allt större antal kognitivt sviktande personer med anledning av demografin. Validerade digitala redskap som kan bidra till att fler får en säkrare diagnos och inte minst i tid. Det spar både onödigt lidande och ekonomi. I en modern sjukvård betraktas kognitiv svikt lika viktig som hjärtsvikt eller annan allvarlig funktionsnedsättning. Digitala redskap som patienten själv kan tillgå för ökad kunskap och egenvård är också ett stort framsteg”, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker, chef Svenskt Demenscentrum

Svenska start-up bolaget Geras Solutions har nu utvecklat en app-baserad plattform för bättre och snabbare diagnostik. Patienter kan nu med stöd av anhöriga genomföra delar av en minnesutredning med hjälp av läsplatta eller smartphone. Tekniken analyserar hur testet genomförs, sammanställer resultaten från en stor mängd data och presenterar det på ett sätt som underlättar för läkaren att ställa rätt diagnos.

”Vi vet att många inte får del av ordentliga minnesutredningar. Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven är väldigt stora”, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions

Pilotstudie

Bloniecki et. al(1) publicerade i februari i år en studie i The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease som syftade till att validera Geras Solution Cognitive Test (GCST) och jämföra träffsäkerheten med det mer etablerade Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 106 patienter som remitterats till Karolinska Universitetssjukhuset på grund av misstänkta minnessvårigheter inkluderades. GCST visade högre och jämförbar sensitivitet respektive specificitet (0.91 resp. 0.55, där <45/59 poäng talar för demens) jämfört med MoCA (0.88 resp. 0.54, där <26/30 poäng talar för demens). Utöver de poängskalor som används som stöd för diagnostiken fås också en mängd information om hjärnans olika funktioner, vilket är till stor hjälp för att ställa diagnos. Exempelvis mäter appen också tidsåtgång för de olika momenten, vilket i studien med 95% konfidensintervall kunnat skilja på individer med ”subjektiv kognitiv svikt”, ”mild kognitiv svikt” och de individer som sedan fått en demensdiagnos.

Aleris genomför sedan i augusti ett pilotprojekt med tekniken från Geras Solutions. Nu planeras inom kort uppstart av piloter inom bland andra Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Syftet är att låta patienter, anhöriga och vårdpersonal utvärdera användarvänligheten utifrån att digitalt kunna hantera patientinformation, sjukdomshistorik, screening och kognitiva tester samt att samla in anhörigas syn på symtomutveckling. Värdet av att kunna göra detta hemifrån eller på mottagning utvärderas även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att direkta tidsbesparingar och bättre underlag ska kunna frigöra resurser och ge bättre vård.

Minnesmottagningen

I mars släpps även konsumentappen Minnesmottagningen.se. Det blir världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner. Det är tänkt att vara ett enkelt sätt att i lugn och ro i hemmiljö, lära sig mer om hjärnhälsa. Användarna får svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen kan de också göra de nya digitala kognitiva testerna. Efter att alla delar genomförts går Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren ett utlåtande om eventuellt behov av fortsatt utredning via vårdcentral. Under 2021 är ambitionen för Minnesmottagningen.se också att bli vårdgivare. Då kommer tjänsten kunna erbjudas till lägre kostnad för användaren och stöd kommer även finnas för eventuell vidare remiss inom sjukvården.

”Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minne och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö istället.”, säger dr. Johan Sundelöf, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

I appen Minnesmottagningen.se finns också information och verktyg för att jobba med preventiva aktiviteter relaterat till hjärnhälsa. Detta utgår ifrån delar av professor Miia Kivipeltos banbrytande och prisbelönta forskning om hur förändrad livsstil kan bromsa sjukdomar i hjärnan.

 

Länkar och referenser

Minnesmottagningen.se

GerasSolutions.com

Läs mer om Miia Kivipeltos FINGER-studie.

  1. Bloniecki V, Hagman G, Ryden M, Kivipelto M. Digital Screening for Cognitive Impairment — A Proof of Concept Study. J Prev Alzheimer’s Dis [Internet]. 2021;8(2):127–34. Available from: https://doi.org/10.14283/jpad.2021.2

 

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: