Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Trendbrott: äldre har börjat klaga på vården
Trendbrott: äldre har börjat klaga på vården

Trendbrott: äldre har börjat klaga på vården

Annons:

Sveriges 21 patientnämnder har sammanställt en rapport för de inkomna klagomålen från patienter under pandemiåret 2020, som en del av hälso- och sjukvårdens kvalitets – och utvecklingsarbete.

Under förra året tog patientnämnderna emot 3337 klagomål relaterade till Covid-19, vilket utgjorde 10% av samtliga klagomål. Totalt sett minskade antalet inkomna klagomål med 8% i samband med pandemin jämfört med tidigare år. Rapportens författare resonerar kring att patienter möjligen har haft förståelse för förändringar och omprioriteringar i vården.

Klagomålen handlade framför allt om:

  • Nekad, inställd eller framflyttad vård
  • Rädsla för att smittas i samband med hälso- och sjukvårdsbesök
  • Minskad möjlighet för anhöriga att närvara och ge stöd
  • I vissa fall bristfällig vård vid Covid-19
  • Sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin

 

Patientnämndens uppdrag är att ta emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående avseende offentligt finansierad hälso- och sjukvård i regioner och kommuner, samt viss tandvård. Dessa ska bidra till kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och anpassning av sjukvården efter patienternas behov.

En fjärdedel av klagomålen om Covid-19 rör patienter över 70 år, en grupp som inte tidigare har klagat i denna utsträckning på vården. Flest synpunkter lämnades inom somatisk specialistvård.

Ibland har patienter och anhöriga i samband med klagomål kommit med förbättringsförslag. Dessa har bland annat handlat om scanning av ID-handling för att slippa trycka på pekskärmar, digital närvaro av anhörig, instruktioner vid egenprovtagning på flera språk, möjlighet att låna hem medicinsk utrustning för egenkontroll, särskilda öppettider för riskgrupper, samtalsstöd för efterlevande mm.

”Varje klagomål från patient eller anhörig är en berättelse med viktig kunskap om hur vi kan utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Det är därför dessa sammanställningar är så viktiga”, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef på Patientnämnden i Region Stockholm.

Läs hela rapporten här.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: