Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Folkhälsomyndighetens scenarier pekar på att smittspridningen av Covid-19 planas ut i sommar

17 maj, 2021

Om människor fortsätter ha samma kontaktmönster och vaccinationerna mot Covid-19 fortsätter som planerat, pekar Folkhälsomyndighetens scenarier på att smittspridningen minskar under juli och augusti.

Folkhälsomyndigheten har för tredje gången tagit fram en delrapport om smittspridningen av SARS-CoV-2 i samhället, med scenarier som kan utgöra underlag för planering inom främst hälso- och sjukvård. De illustrerar möjliga förlopp och ska inte ses som en prognos. Beräkningarna bygger på samtliga fall rapporterade fram till 26 april 2021, uppgifter om vaccination i befolkningen, antaganden om kontakter mellan människor och vädrets effekter på smittspridningen.

–   Även om fler och fler vaccineras så har det inte hunnit ge effekt i hela befolkningen. Våra scenarier pekar på att vi måste fortsätta att begränsa våra kontakter, hålla avstånd och följa rekommendationerna för att smittspridningen ska minska så fort som möjligt. Om vi utgår från att kontakterna hålls på en liknande nivå som under våren, så ser vi att smittspridningen kan minska till låga nivåer under juli och augusti, säger Johan Carlson generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande den 6 maj 2021.

Folkhälsomyndighetens nationella scenarier för smittspridning:

Scenario 0: Utgår ifrån att kontakter mellan människor minskar, därför skulle smittspridningen enligt detta scenario sjunka redan från början av maj och plana ut i juli.

Scenario 1: Folkhälsomyndighetens grundscenario som utgår ifrån oförändrade kontakter i befolkningen. Smittnivåerna sjunker i detta scenario från mitten av maj och planar ut till mycket låga nivåer under juli och augusti.

Scenario 2: Illustrerar ökande smittspridning i och med ökande kontakter, bland andra faktorer. I detta scenario fortsätter smittnivåerna uppåt ett tag till, vänder nedåt först i mitten av juni och planar ut till låga nivåer i höst.

Trots att alla scenarier pekar på minskning av smittnivåerna räknar Folkhälsomyndigheten inte med att spridning av Covid-19 försvinner helt. De menar att en det även i höst finns risk för nya utbrott eftersom en viss smittspridning troligen kommer finnas i ovaccinerade grupper.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten – delrapport 3

Folkhälsomyndigheten – pressmeddelande


Gå tillbaka

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta