Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Hos en femtedel av typ 2-diabetiker kan man överväga kirurgi som behandlingsmetod
Hos en femtedel av typ 2-diabetiker kan man överväga kirurgi som behandlingsmetod

Hos en femtedel av typ 2-diabetiker kan man överväga kirurgi som behandlingsmetod

Annons:

En enkätundersökning på patientsidan Doktorn.com visar att 18% av de 3000 svarande med diabetes, faller under kriterierna för viktreducerande kirurgi vid typ 2-diabetes, utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Andra iakttagelser från enkätsvaren är att många, speciellt manliga diabetiker, anser att de har bra koll på sitt blodsocker, trots att HbA1c ligger över målvärdet.

Under hösten 2020 och våren 2021 genomfördes en enkätundersökning på Doktorn.com som syftade till att ge en fingervisning om hur stor andel patienter med typ 2 diabetes kan vara lämpade för så kallad diabeteskirurgi.

Det har visats att ca 1/3 av personer med typ 2-diabetes som opererats med metoden uppvisar ett normalt blodsocker utan läkemedel, efter 10 års uppföljning. Även om man till exempel har påvisat stora förändringar i frisättning av GLP-1 och GIP är den komplexa mekanismen för hur kirurgi leder till remission inte fullt klarlagd. I Sverige utförs i huvudsak gastric bypass (GBP) samt sleeve-gastrektomi (SG) som kirurgisk behandling vid typ 2-diabetes.

Socialstyrelsen rekommenderar att patienter med typ-2-diabetes och svår fetma (BMI > 40 kg/m2) efter noggrann klinisk bedömning erbjuds obesitaskirurgi. Om glukoskontroll inte nås kan kirurgin övervägas även hos diabetespatienter med BMI 35-40 kg/m2.

I enkäten fick patienterna svara på frågor om:

 • Duration av diabetessjukdom
 • Ifall de hade läkemedelsbehandling och i så fall vilken
 • Hur de subjektivt upplever sin blodsockerkontroll
 • BMI, ålder, kön
 • Senaste värde på HbA1C

Förutom att en femtedel av svarande uppfyllde kriterierna för att diabeteskirurgi, ansåg framför allt män, personer som haft sin diabetes över 3 år och de under 65 år att de har bra kontroll på sitt blodsocker, trots förhöjt HbA1C.

– De data som finns bekräftar bilden av att vi som läkare kanske tagit lite för lätt på att försöka optimera behandlingen för att nå målvärden vid typ 2-diabetes. Vi behöver vara mer aggressiva i vår behandling och följa de riktlinjer som Socialstyrelsen satt upp för att nå dessa, speciellt hos de som är yngre, säger Ulf Rosenqvist, överläkare vid diabetesmottagningen Motala lasarett.

På PraktiskMedicin.se finns en kort utbildning med frågor riktade till läkare och sjukvårdspersonal i syfte att nå ut med information om diabeteskirurgi.

Kunskapen om diabeteskirurgi är inte speciellt utbredd bland patienter eller läkarkåren. Jag ser annars detta som en viktig del i behandlingsarsenalen för patienter med typ 2-diabetes. Därför tycker jag det är viktigt att informationen når ut till både patienter och vårdpersonal och att vi kan följa den utvecklingen med hjälp av olika undersökningar och informationsinsatser, säger professor Lena Carlsson Ekander på Göteborgs Universitet.

Fördjupning

 • Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, Guidone C, Iaconelli A, Capristo E, et al. Metabolic surgery versus conventional medical therapy in patients with type 2 diabetes: 10-year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet (London, England). 2021 Jan;397(10271):293–304.
 • Sundbom M, Hedberg J, Marsk R, Boman L, Bylund A, Hedenbro J, et al. Substantial Decrease in Comorbidity 5 Years After Gastric Bypass: A Population-based Study From the Scandinavian Obesity Surgery Registry. Ann Surg. 2017 Jun;265(6):1166–71.
 • Effects of bariatric surgery on diabetes mellitus, Results from a 10-year period with the SOReg, Supplement to Annual report of SOReg, May 2020. Available from: file:///C:/Users/sofia/AppData/Local/Temp/Extended%20report%20of%20Diabetes%20SOReg_%20May20_v2.pdf
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: