Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Ökad frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat
Ökad frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat

Ökad frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat

Annons:

 Både depression och behandling med antidepressiva läkemedel har pekats ut som möjliga orsaker till en ökad frakturrisk genom mekanismer kopplade till både bentäthet och fallrisk.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är rekommenderad behandling vid flera depressions- och ångesttillstånd hos både barn, ungdomar och vuxna.

SBU:s upplysningstjänst presenterar nu resultatet från en litteratursökning med granskning av systematiska översikter samt 32  primärstudier publicerade efter 2016. Studier som inkluderades undersökte behandling med SSRI eller SNRI hos barn, ungdomar eller vuxna under minst 3 månaders tid, och kontrollgrupperna behandlades med placebo eller fick ingen behandling alls.

Författarna drar slutsatsen att även om underlaget består av observationsstudier och inte av randomiserade kontrollerade studier så är underlaget tillräckligt för att peka på en ökad risk för frakturer vid användning av SSRI mot depression. Antalet studier kring SNRI var för få för att kunna dra några slutsatser.

Eftersom depression, såväl som andra hälsoproblem, ofta leder till en förändrad livsstil och minskad fysisk aktivitet, kan depression i sig tänkas kunna påverka bentäthet och fallrisk. Vid tolkning av resultaten är det därför viktigt att tänka på att det utifrån observationsstudier är mycket svårt att dra slutsatser kring i vilken utsträckning det är tillståndet eller behandlingen som ökar risken för benskörhet respektive frakturrisk.

Fördjupning:  Frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat (sbu.se)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: