Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens
Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

Annons:

Antibiotikaresistens är en av de ledande dödsorsakerna i världen, och enligt WHO ett av de tio allvarligaste hoten mot folkhälsa och utveckling.

Trots insatser från myndigheter och organisationer har det inte skett någon minskning av den globala användningen av antibiotika. En omfattande global undersökning som nyligen presenterades i The Lancet visar att AMR (antimikrobiell resistens) är en av de ledande dödsorsakerna i världen.  Under år 2019 var nästan fem miljoner dödsfall associerade med antibiotikaresistens, och över en miljon dödsfall var direkt kopplade till resistenta infektioner som inte kan behandlas med antibiotika. De sjukdomar där AMR skördar flest liv är pneumoni, sepsis och appendicit.

Sverige har under lång tid tagit frågan om AMR på stort allvar och bedriver ett omfattande arbete globalt och nationellt. Läkemedelsverket och ytterligare 22 svenska myndigheter samt fyra nationella organisationer deltar i det nationella arbetet mot antibiotikaresistens, där Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket leder samverkansfunktionen.

Samverkansfunktionen har nu tagit fram en ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens som sträcker sig till 2024. Handlingsplanen utgår från den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens.

En bred kombination av åtgärder måste till för att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen. Det innefattar bland annat framtagande av nya antibiotika, ansvarsfull användning och tillverkning, och satsningar på att förebygga infektioner. Även forskning kring och produktion av antibiotikafria behandlingsalternativ vid lindriga infektioner är en viktig del i arbetet mot AMR.

Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, har också tagit fram en handlingsplan mot AMR. Den fokuserar på vad läkemedelsbranschen kan göra, och de lyfter bland annat den svenska strategins mål om ansvarsfull användning av antibiotika, satsningarna på god tillgänglighet till antibiotika och målet om svenskt ledarskap inom EU och internationellt arbete rörande AMR.

Fördjupning:

Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis – The Lancet

Tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2021–2024 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Handlingsplan mot antibiotikaresistens (lif.se)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: