Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Världscancerdagen 4 februari 2022
Världscancerdagen 4 februari 2022

Världscancerdagen 4 februari 2022

Annons:

Världscancerdagen uppmärksammas varje år den 4 februari och är ett globalt initiativ för att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Dagen syftar också till att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter. Ett av de områden som särskilt kommer lyftas under Världscancerdagen 2022 i Sverige är vikten av tidig diagnos och tillgången till diagnostik och screening.

6 000 personer insjuknar varje år i tjock- och ändtarmscancer i Sverige, och lite färre än hälften dör till följd av sjukdomen. Ju tidigare den kan upptäckas, desto större är chansen till överlevnad. Studier har visat att screening kan minska risken att avlida med cirka 15 procent. Samtliga regioner i Sverige har fattat beslut om att införa allmän screening av tjock- och ändtarmscancer. Men olika regioner har kommit olika långt när det gäller ett införande. Planen framöver är att alla män och kvinnor mellan 60–74 år ska erbjudas screening, och då beräknas 300 liv per år att kunna räddas i Sverige. De regioner som hittills infört screening av sin befolkning är Stockholm-Gotland, Skåne samt Dalarna.

– Hittar vi den tidigt kan vi bota så gott som alla, därför är tidig upptäckt så oerhört viktigt. Det är en lurig sjukdom och utvecklas i regel långsamt, det kan dröja flera år innan man märker av några symtom och då kan det i värsta fall vara för sent, säger Daniel Sjöberg, specialist i gastroenterologi vid Falu lasarett och ansvarig för införandet av tarmscreening i Region Dalarna.

Nyligen publicerade Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC) en ny rapport som speglar utvecklingen inom vården av lungcancer och tjock- och ändtarmscancer under det första pandemiåret 2020. Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för lungcancer respektive grov- och ändtarmscancer.

–Trots en hårt belastad sjukvård under 2020 pekar resultaten på att nydiagnostiserade patienter under pandemin utretts och fått vård och behandling enligt gällande riktlinjer, säger en av rapportens författare tillika verksamhetschef vid RCC Mellansverige Johan Ahlgren.

När det gäller fördröjning av cancerdiagnos ledande till en mer framskriden cancer vid diagnostillfället finns i rapporten inga sådana tecken vad gäller lungcancer. För cancer i tjock- och ändtarm ses en uppgång av andelen i stadium 4, medan stadium 1–3 var oförändrade.

Det går inte att utesluta att uppgången delvis kan bero på fördröjd diagnos på grund av coronapandemin, säger Johan Ahlgren.

Hur prognosen för personer med lungcancer eller tjock- och ändtarmscancer kommer att påverkas är ännu inte klarlagt.

– Sammanfattningsvis kan rapporten anses ge stöd åt uppfattningen att coronapandemins påverkan på cancervården har varit begränsad, avslutar Johan Ahlgren.

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: