Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Världsobesitasdagen 4 mars
Världsobesitasdagen 4 mars

Världsobesitasdagen 4 mars

Annons:

World Obesity Day – Världsobesitasdagen – den 4 mars instiftades 2020 av flera internationella organisationer som vill ena världen i arbetet med övervikt och fetma. Syftet med dagen är att uppmärksamma att frågan om obesitas är komplex. Det finns behov av att utveckla hållbara lösningar, motverka stigma och slå hål på missuppfattningar kopplade till övervikt och obesitas.

Obesitas är en av de största utmaningarna inom folkhälsa idag. Det är en sjukdom som ökar risken för komorbiditeter och dubblerar risken för svår covid-sjukdom. Enligt Folkhälsomyndigheten har en miljon vuxna i Sverige ett BMI över 30, och Patientorganisationen Hälsa oberoende av storlek, HOBS, har utifrån data från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi och Statistikmyndigheten SCB beräknat att 300 000 vuxna svenskar lever med svår obesitas (BMI>35). Av dessa har en tredjedel, cirka 110 000 personer, en fetmarelaterad följdsjukdom. Det är denna grupp som i olika behandlingsriktlinjer brukar vara målgruppen för specialistsjukvård. Trots det får bara en av fem någon form av öppen specialistvård eller slutenvård. En rapport från HOBS visar också att hälso- och sjukvården idag lägger femton gånger mer resurser på att behandla svåra följdsjukdomar till obesitas än på att behandla grundsjukdomen.

Det finns i dag en bred vetenskaplig samstämmighet kring hur en bra obesitasvård ska vara uppbyggd och organiserad. Olika sorters riktlinjer finns, både i Sverige och internationellt, som beskriver hur vård och behandling ska genomföras. Socialstyrelsen arbetar med nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Planen är att riktlinjerna ska publiceras 28 april 2022.

Dagens internationella riktlinjer är eniga om bra obesitasvård bygger på tre grundläggande behandlingsinsatser i multidisciplinära team – livsstilsförändringar, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling. På Praktisk medicin finner du en behandlingsöversikt kring obesitas och metabola konsekvenser, samt en nyligen publicerad behandlingsöversikt om obesitaskirurgi. På PM Academy, vår utbildningssida, finns också en webutbildning om diabeteskirurgi – obesitaskirurgi som behandling vid typ-2-diabetes.

Fördjupning:

https://www.hobs.se/

https://www.obesitasforskning.nu/

https://sfok.se/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: