Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / NT-rådet rekommenderar Opdivo för adjuvant behandling av avancerad esofagus- eller kardiacancer
NT-rådet rekommenderar Opdivo för adjuvant behandling av avancerad esofagus- eller kardiacancer

NT-rådet rekommenderar Opdivo för adjuvant behandling av avancerad esofagus- eller kardiacancer

Annons:

Rådet för nya terapier, NT-rådet, rekommenderar nu att Opdivo (nivolumab) bör användas vid adjuvant behandling av vuxna med matstrupscancer eller cancer i gastroesofageala övergången som har kvarstående mikroskopisk sjukdom efter tidigare neoadjuvant kemoradioterapi.

Opdivo (nivolumab) är en monoklonal antikropp och PD-1 (programmed death-1) – immuncheckpointhämmare, speciellt utformad för att återställa kroppens immunförsvar mot tumörer. Genom att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer, har Opdivo blivit ett betydelsefullt behandlingsalternativ för flera olika cancerformer. Rekommendationen innebär att Opdivo blir den första PD1-hämmaren för adjuvant behandling vid matstrupscancer eller cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck.

Rekommendationen baseras på sjukdomsfri överlevnad, Disease Free Survival (DFS), från den randomiserad fas III-studien CheckMate -577 där Opdivo jämfördes med placebo hos patienter med kvarvarande mikroskopisk sjukdom, efter att patienterna först fick neoadjuvant kemoradioterapi följt av kirurgisk resektion. Studien visade en statistiskt signifikant förbättring och en fördubblad DFS jämfört med ingen adjuvant behandling.

Esofaguscancer är den åttonde vanligaste cancerformen i världen och den sjätte vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall globalt. Under 2020 diagnostiserades omkring 600 000 nya patienter och över 540 000 dödsfall rapporterades. Varje år får cirka 500 personer diagnosen matstrupscancer i Sverige. Magsäckscancer är den femte vanligaste cancerformen i världen och den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall globalt. Under 2020 diagnosticerades omkring en miljon nya patienter och över 770 000 dödsfall rapporterades. Varje år får cirka 600 personer diagnosen i Sverige.

I Sverige opereras cirka 20 till 30 % av alla patienter med cancer i esofagus eller gastroesofageala övergången. Standardbehandling är en kombination av neoadjuvant kemoradioterapi med kurativt syftande kirurgi. Trots behandlingsstrategin uppvisar 75 % av patienterna tecken på kvarstående mikroskopisk sjukdom efter operation, vilket ökar risken för recidiv. Återfall i sjukdomen kommer oftast snabbt och prognosen för dessa patienter är generellt dålig. Femårsöverlevnaden efter diagnosen är cirka 10–20 %. Långtidsprognosen är framför allt beroende av tumörstadium, patientens ålder, tumörlokalisation och typ av behandling. Av de som opereras lever cirka 30–35 % efter fem år och de med kvarvarande sjukdom efter neoadjuvant behandling har en sjukdomsfri medianöverlevnad på endast 11 månader. Det har tidigare inte funnits någon specifik behandling att sätta in efter operation, i stället har aktiv uppföljning tillämpats för att följa återfall.

NT-rådet, en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet där gemensamma resurser används på bästa sätt.

Fördjupning:

 NT-rådets rekommendation

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: