Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Ny rekommendation för hormonbehandling mot klimakteriebesvär
Ny rekommendation för hormonbehandling mot klimakteriebesvär

Ny rekommendation för hormonbehandling mot klimakteriebesvär

Annons:

Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för hormonbehandling mot klimakteriebesvär. De innehåller en förnyad genomlysning av kunskapsläget när det gäller risker och nytta med behandlingen.

Rekommendationerna som publicerades 11 april baseras på ett expertmöte under hösten 2021 med bland annat gynekologer, allmänläkare och onkologer. Målet är behandlingsrekommendationer som kan tillämpas inom primärvården, så att alla kvinnor som så önskar ska kunna erbjudas en effektiv och säker behandling av klimakteriesymtom.

Det finns en stor variation mellan regionerna vad gäller förskrivningen av menopausal hormonbehandling (MHT). Det är nästan dubbelt så vanligt med systemisk hormonbehandling i Stockholm som i Värmland. Möjligen är det en avspegling av tillgången på gynekologer. Det har tidigare traditionellt sett varit gynekologer som förskrivit MHT, men i många regioner är det nu primärvården som i första hand ansvarar för okomplicerad MHT-behandling och rådgivning.

Ungefär var tredje kvinna upplever så svåra besvär i klimakteriet att hon önskar behandling i någon form. Vasomotorsymtom som svettningar, värmevallningar och sömnproblem kan påverka livskvaliteten negativt. Besvären varar i genomsnitt drygt 5 år, men kan pågå under kortare eller betydligt längre tid.

Friska kvinnor, yngre än 60 år eller kortare tid än 10 år sedan menopaus, med vasomotorsymtom som påverkar livskvaliteten negativt, kan rekommenderas MHT. Den hormonella behandlingen ger även andra positiva hälsoeffekter, som sänkt risk för hjärt-kärlsjukdom och för osteoporos. MHT har även en positiv effekt på vaginalslemhinnan, med minskade urogenitala besvär. Många kvinnor rapporterar positiva effekter av MHT på sexlivet.

Behandlingen med östrogen kan ges i tablettform eller transdermalt. Kvinnor med riskfaktorer för trombos och/eller aktuella gallbesvär rekommenderas transdermal behandling. Risken för trombos vid MHT är dosberoende och gäller framför allt peroral östrogenbehandling.

Kvinnor som har sin livmoder kvar behöver tillägg av gestagen för att motverka risken för endometriecancer. Gestagen finns i tablettform för kontinuerlig eller sekventiell behandling, samt som hormonspiral. Tablettkombinationer med östrogen/gestagen respektive östrogen /dydrogesteron finns, där dydrogesteron kemiskt sett är likt progesteronet. Många kvinnor efterfrågar bioidentiskt progesteron som alternativ till gestagen, men för närvarande finns inga läkemedel tillgängliga i Sverige på indikationen tillägg till östrogenbehandling. Förskrivning av vaginala beredningar ”off label” förekommer, samt licensförskrivning av peroralt progesteron.

Inför behandling ska en individuell nytta-riskvärdering göras, där hänsyn tas till kvinnans hälsotillstånd och förekomst av eventuella riskfaktorer. Kvinnan ska utifrån upplevelsen av sina besvär kunna fatta beslut om hon vill ha MHT eller inte, grundat på korrekt, noggrann och balanserad information. Välkontrollerade medicinska tillstånd som utgör riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, inklusive diabetes, är inget hinder för MHT. För de flesta kvinnor överväger nyttan med behandlingen riskerna, skriver Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket understryker även att hormonbehandlingen bör omprövas emellanåt och bara fortsätta så länge klimakteriebesvären kvarstår utan behandling. Dosen bör vara så låg som möjligt. Kvinnor med tidig menopaus, före 45 års ålder, bör rekommenderas MHT åtminstone upp till normal menopausålder.

Risken för bröstcancer ökar med behandlingstidens längd och kan variera med behandlingsregim. Tidigare genomgången bröstcancer är en kontraindikation mot MHT och även mot lokal östrogenbehandling. Vid besvärande vasomotorsymtom rekommenderas icke-hormonell behandling.

Lokal östrogenbehandling har god effekt vid urogenitala atrofirelaterade besvär. Behandlingen är lågdoserad och kan rekommenderas till de allra flesta och fortsätta livslångt.

Fördjupning:

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid klimakteriesymtom

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: