Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Digital obesitasbehandling en möjlighet att hjälpa fler patienter
Digital obesitasbehandling en möjlighet att hjälpa fler patienter

Digital obesitasbehandling en möjlighet att hjälpa fler patienter

Annons:

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik år 2021 har mer än en miljon svenskar obesitas, och andelen har ökat från 11 procent till 16 procent mellan åren 2004 och 2021. Livsstilsbehandling är centralt för att minska risken för följdsjukdomar, men bristen på dietister sätter krokben i många regioner.

 

17 procent av svenskarna har metabolt syndrom, med en ökad risk för insjuknade i kardiovaskulär sjukdom och diabetes. Trots det stora behovet av hjälp med viktreduktion har vi knappt 2000 dietister i landet, att jämföra med ca 16 000 fysioterapeuter, 34 000 läkare och 167 000 sjuksköterskor.  Enligt Socialstyrelsens rapport ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård 2020” varierar tillgången till dietistvård stort mellan regionerna, och nio av 21 regioner rapporterar en brist på dietister.

Med den ojämna tillgången på dietister kan digitala obesitasmottagningar vara en möjlighet att erbjuda patienter med obesitas en dietistkontakt oavsett var i landet de bor. Ett exempel på en sådan digital lösning är appen Eatit, skapad av dietister, psykologer, ingenjörer och läkare.

Behandlingen via Eatit sker via legitimerad dietist och kombinerar nutrition och kostförändringar med internetbaserad KBT för beteendeförändring och vidmakthållande av vanor.   Tiden för behandlingen varierar mellan sex månader till två år, med tätare kontakt i början och glesare uppföljning under andra året. Dietistkontakten ligger inom ramen för primärvården, kräver ingen remiss och frikort gäller. Patienter från hela Sverige kan ansöka om att gå med i behandlingen. Patienten ska ha BMI 30–40, eller BMI 27 med annan metabol riskfaktor som höga blodfetter, högt blodtryck, högt blodsocker eller högt midjemått.

Behandlingen journalförs och finns tillgänglig för andra vårdgivare, respektive för patienten, via journalsystemet Take Care och via 1177.

– Forskningen och internationella riktlinjer är tydliga med att livsstilsbehandling, gärna med stöd av dietist, ska vara en del i behandlingen för alla livsstilssjukdomar. Detta gäller särskilt obesitas, och där brister vi tyvärr i sjukvården idag med alldeles för långa väntetider och vissa patienter får mycket begränsad hjälp på grund av otillräckliga resurser, säger Anders Lundberg, specialistläkare i internmedicin och medicinsk rådgivare i Eatit.

Målet med behandlingen är att nå en 5–10 procentig viktminskning samt en minskad metabol risk. Uppföljning sker utöver vikt även med midjemått och Socialstyrelsens kostindex.

­–Den digitala vården för denna patientgrupp innebär helt nya möjligheter. Genom appen kan vi alltid finnas där för att stötta och peppa patienten. Vi följer hälsoutvecklingen över tid och vill gå in när patienten behöver oss som mest. För vissa innebär det videomöten med dietist, andra behöver påminnelser i rätt tid och för en tredje grupp kanske det handlar om enkla knep om hur man får till en hälsosam livsstil i en stressig vardag, säger Oytun Yildirimdemir, medgrundare av Eatit.

Fördjupning:

Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård (socialstyrelsen.se)

Övervikt och fetma — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: