Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

PM Academy – nu med introduktionsfilmer

16 maj, 2022

Alla som arbetar inom vården och har hand om människors hälsa behöver vara pålästa. Genom PM Academy erbjuder vi lättillgängliga och aktuella utbildningar för läkare och övrig vårdpersonal.

Vi på Praktisk Medicin lanserar nu en ny variant på våra utbildningar, där en kort introduktionsfilm med information om ämnet och utbildningen bjuder in er att genomföra utbildningen. Känner du till att 90 procent av den information som bearbetas av hjärnan är visuell, och att vi minns 95 procent av budskapet i en film, jämfört med blygsamma 10 procent via en text? Att läsa långa texter kan också vara svårt att hinna med, och särskilt om man gör sin utbildning via mobilen. Mobiltelefoner verkar däremot vara som gjorda för att titta på en video.

I våra utbildningar om Axial Spondylartrit, Diabeteskirurgi, Eosinofil astma respektive Cystisk fibros kan du nu se våra introduktionsfilmer. Vi hoppas att de ska vara ett välkommet bidrag till ökad och fördjupad kunskap kring dessa diagnoser och företeelser.

Att arbeta i vården idag innebär ett högt arbetstempo och höga krav på att kunna utreda och behandla ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Det är en stor utmaning att hinna med att uppdatera sina kunskaper, och att hitta och tillgodogöra sig relevant ny information. Genom digitala utbildningar, kunskapsstöd, patientinformation med mera tillhandahåller vi den kunskap som behövs för att skapa bästa möjliga vård för den enskilde patienten.

De interaktiva utbildningarna via PM Academy kan genomföras på 10–15 minuter – precis lagom för en fikarast eller när du väntar på bussen på väg hem. I våra uppföljningsenkäter framgår också tydligt att utbildningarna är väldigt populära, och att ni vill se fler av dessa utbildningar framöver. Hör gärna av er med feedback på filmerna och utbildningarna – vi vill gärna veta vad ni tycker!

Redaktionen på Praktisk Medicin

genom Rebecka Kaplan Sturk, t f chefredaktör

 


Gå tillbaka