Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Pilotprojekt för digitala hjälpmedel i demensutredning
Pilotprojekt för digitala hjälpmedel i demensutredning

Pilotprojekt för digitala hjälpmedel i demensutredning

Annons:

Digitala verktyg blir allt vanligare i vården som ett sätt att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal. Ett exempel på en verksamhet där digitala hjälpmedel kan utgöra ett stöd för diagnostik och uppföljning är demensutredningar.

Det bedöms idag att kognitiv sjukdom är kraftigt underdiagnostiserat, och de som får diagnos får den i många fall mycket sent i sjukdomsförloppet. Under pandemin har kön för utredning växt, och ett hjälpmedel som frigör arbetsinsatser från vårdpersonal är ett välkommet tillskott.

Med ett digitaliserat arbetssätt finns möjlighet till tidigare diagnos, och också att följa utvecklingen av kognitiv svikt på ett mer tillförlitligt sätt. Fler patienter med tidigare och mer korrekta diagnoser bedöms vara en långsiktig effekt av ett digitaliserat arbetssätt.

Geras Solutions har i samarbete med en rad specialistmottagningar och vårdcentraler utvecklat ett digitalt verktyg för att stötta diagnostiseringen av kognitiva sjukdomar (tex. Alzheimers). Den kliniska precisionen har också testats i en studie vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Geras verktyg möjliggör anamnesupptagning samt screening för ADHD, depression och alkoholism så väl som kognitiva tester och insamling av anhörigas syn på symtomutveckling. Detta sker genom en app anpassad för patienter och anhöriga.  Informationen sammanställs sedan via artificiell intelligens och erbjuder vården ett omfattande beslutsunderlag på ett mer tidseffektivt sätt än vad som är ”best practice” i dagsläget. Verktygets kognitiva test är validerat genom klinisk studie vid Karolinska, vilken visade högre sensitivitet och specificitet än etablerade metoder (MMSE och MoCA). Verktyget är CE-märkt och godkänt för att hantera patientdata.

Region Östergötland påbörjar nu ett pilotprojekt för att testa en digitaliserad vårdprocess för minnesutredningar i samarbete med Geras Solutions. Piloten körs i som del i klinisk rutin på Minnesmottagningen i Motala för att utvärdera hur väl digitala verktyg kan integreras i verksamheten och vilket stöd det ger för demensutredningar samt uppföljning av patienter.

Göran Karlsson, läkare på Minnesmottagningen i Motala, beskriver den digitala utvecklingen:

– Den här typen av teknik kommer ta över mer och mer, och förbättra sjukvården. Metoden ger också möjlighet att få in och analysera stora mängder data, vilket är positivt för framtida forskning och handläggning av patienterna. Med tiden kommer algoritmerna i det digitala verktyget kunna utvärdera kognitiv svikt bättre än enskilda vårdgivare, eftersom det möjliggör att en grundlig och strukturerad anamnesupptagning sätts i relation till ett relativt omfattande kognitivt test.

De aspekter som utvärderas i projektet är användarvänlighet, klinisk precision, effektivitet samt tillgänglighetsaspekter. Till grund för projektet ligger behov av att öka kapaciteten för demensutredningar, då ett ökande antal patienter med lindriga symptom efterfrågar att bli undersökta. I vården har man även sett ett behov av att lättare kunna dela testresultat digitalt mellan olika vårdgivare och att i stor skala kunna analysera testresultaten (ex trendanalyser). Testet via appen kan göras av patienten och anhöriga själva i hemmet, och sparar resurser som lokaler och resor.

– Det här är framtiden för minnesutredningar. Digitala hjälpmedel hjälper oss att se mönster och att göra förutsägelser, och kommer innebära att vi kan tidigarelägga och individualisera de proaktiva insatserna, säger Göran Karlsson, Minnesmottagningen, Motala Lasarett.

Fördjupning:

Geras Solutions | Hem

Minnesmottagningen.se | Nyheter

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: