Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Känsligt att prata om levnadsvanor och cancerrisk
Känsligt att prata om levnadsvanor och cancerrisk

Känsligt att prata om levnadsvanor och cancerrisk

Annons:

Levnadsvanor kan spela en avgörande roll för risken att utveckla cancer. Men vårdpersonal upplever att det är svårt att prata om övervikt, alkohol- och matvanor med sina patienter. Det visar rapporten ”Svårt och känsligt – Cancerprevention i primärvården”.

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har Cancerfonden tillsammans med RCC, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund tagit fram informationsfilmer riktade till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. De levnadsvanor som lyfts upp i filmerna är tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor, hälsosam vikt och solvanor.

Rapporten “Svårt och känsligt – Cancerprevention i primärvården” har gjorts av Novus på uppdrag av Cancerfonden, Regionala Cancercentrum, Dietisternas riksförbund och Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek. Frågorna har besvarats av  läkare och sjuksköterskor i primärvården under hösten 2021 och rapporten belyser primärvårdens kunskapsläge, attityder och förutsättningar för arbetet kring levnadsvanor kopplade till cancer.

Rapporten visar bland annat att 3 av 4 läkare och sjuksköterskor i primärvården vill arbeta mer med att förebygga ohälsosamma levnadsvanor. Samtidigt visar den att 6 av 10 tycker att levnadsvanor och cancer är känsligt att prata om med en patient. Mat- och alkoholvanor och särskilt övervikt och obesitas upplevs extra svårt. Så många som 4 av 10 tror att patienterna inte vill prata om sina levnadsvanor. Men flera undersökningar har visat att så inte är fallet, till exempel SKR:s ”Hälso- och sjukvårdsbarometer” 2019 då 84 procent av befolkningen var positiva till samtal kring levnadsvanor med sin vårdgivare.

I rapporten “Svårt och känsligt – Cancerprevention i primärvården” framkommer också att läkare och sjuksköterskor har kunskapsluckor när det gäller vilka levnadsvanor som faktiskt påverkar risken för cancer och vilka som inte gör det. Den absoluta majoriteten vet att det finns koppling mellan rökning och cancer, och även solvanors betydelse är etablerad kunskap hos personalen. Men när det kommer till matvanor är kunskapsläget sämre. Inte ens hälften av de tillfrågade kände till att lågt intag av fullkorn är en riskfaktor för cancer eller att det finns ett samband mellan rött kött och cancer. Samtidigt angav 6 av 10 att tillsatser i mat ökar risken för cancer, trots att den samlade forskningen visar att så inte är fallet.

Fördjupning:

Känsligt att prata om levnadsvanor och cancerrisk | Cancerfonden

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Webbinarier för vårdpersonal | Cancerfonden

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: