Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Ungdomar ska få ökad kunskap om läkemedel
Ungdomar ska få ökad kunskap om läkemedel

Ungdomar ska få ökad kunskap om läkemedel

Annons:

Läkemedelsverket har initierat en insats för att öka ungdomars kunskap om läkemedel genom digitala informationsmaterial. Korta filmer beskriver hur läkemedel fungerar och används på rätt sätt.

I juni publicerade Läkemedelsverket en rapport kring behovet av att öka ungdomars kunskap om läkemedel och en presentation av ett första kunskapsbyggande material. Utbildningskonceptet ”Koll på mediciner” är utformat i samråd med ungdomar och nationella myndigheter inom folkhälsa, specialistföreningar och andra berörda organisationer.

Läkemedelsverket vill med ”Koll på mediciner” skapa intresse hos barn i skolåldern för vetenskap och källkritiskt tänkande, för att bidra till rationell och säker användning av läkemedel. Materialet omfattar både korta informationsfilmer och möjlighet till mer fördjupad digital information. Inledningsvis finns materialet på Youtube och Läkemedelsverkets webbplats. Nästa steg för att göra denna kunskap tillgänglig för barn och ungdomar är att identifiera fler kanaler och informationsspridare.

– Vården är en viktig kunskapsförmedlare som möter ungdomar, men vi ser även att skolan skulle kunna vara en viktig väg framåt för att nå barn i alla åldrar, säger Elin Kimland, utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Alla barn och ungdomar kommer någon gång att behöva använda läkemedel genom receptfri egenvård, recept, eller i samband med sjukhusvistelse. I en nationell enkätundersökning under 2017/2018 bland barn i åldrarna 11, 13 och 15 år uppgav drygt 50 procent av alla flickor respektive omkring 40 procent av alla pojkar att de tagit läkemedel mot huvudvärk under den senaste månaden. I en liknande studie i Norge var det en majoritet av ungdomar i åldern 15–16 år som använde tillgängliga receptfria läkemedel mot huvudvärk i hemmet utan att prata med föräldrarna. Även överdosering av läkemedel förekommer bland barn och ungdomar.

Barn och ungdomar rör sig i många kanaler online och exponeras dagligen för digital information om hälsa och läkemedel. Informationen de möter om läkemedel är inte alltid korrekt, och tillgången till olagliga läkemedel på nätet ökar. Generell kunskap om läkemedel, vad läkemedel är och hur de ska användas, och en stärkt förmåga att värdera information om läkemedel redan hos barn i skolåldern, är ett sätt att bidra till barns hälsa.

– Allmän kunskap om läkemedel, vad läkemedel är, hur man använder dem på rätt sätt, och vikten av att vara källkritisk till information om hälsa och läkemedel på nätet, är ett sätt att bidra till barns hälsa. Dessutom är det viktigt att bara ta läkemedel när man behöver dem, säger Elin Kimland, Läkemedelsverket.

Fördjupning:

Barn och läkemedel | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Barn ska få ökad kunskap om läkemedel | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Har du koll på medicin? | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: