Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Endast 3 av 10 tror på lika tillgång till hälso- och sjukvård
Endast 3 av 10 tror på lika tillgång till hälso- och sjukvård

Endast 3 av 10 tror på lika tillgång till hälso- och sjukvård

Annons:

Svenskarna är långt ifrån övertygade om att alla har lika tillgång till hälso- och sjukvård. Det visar en ny nordisk undersökning.

I Sverige anser endast 28 procent av befolkningen att det finns en jämlik tillgång till hälso- och sjukvård. Motsvarande siffror i våra grannländer är 27 procent i Norge och endast 23 procent i Danmark. Det visar en nordisk undersökning med över 3 000 deltagare som YouGov genomfört för Dedalus räkning.

De tre viktigaste orsakerna till ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård är enligt svenskarna ålder (42 procent), bostadsort (37 procent) respektive inkomst (31 procent).

Över hälften av alla tillfrågade i enkäten tror att ökad digitalisering av hälsoinformation kan öka jämlikheten, samt att fler mobila enheter med sjukvårdspersonal och lokala sjukhus kan göra skillnad. De tillfrågade angav också att jämställdheten skulle kunna öka ”om vårdpersonal och forskare hade tillgång till mer hälsoinformation och på så sätt kunde arbeta för att ’förutse’ och förebygga hälsoproblem, risker etcetera”

Thomas Anderzon, VD för Dedalus i Sverige, menar att Sverige ofta lyfts fram som ett land som är digitaliserat i stor utsträckning, också inom hälso- och sjukvården.

–Vi har mycket hälsodata inom vården, men vi är inte tillräckligt bra på att använda den. Vi måste säkra att de digitala verktygen kan ge yrkesverksamma och kliniker tillgång till all värdefulla hälsodata inom olika sektorer, oavsett om patienten kommer till ett universitetssjukhus, en vårdcentral eller en mobil vårdenhet. På det sättet kan vi öka jämlikheten när det gäller tillgången till god vård och omsorg”, säger Thomas Anderzon i ett pressmeddelande.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är målet med hälso- och sjukvården att hela befolkningen har en god hälsa och en vård på lika villkor. De nya överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bland annat fokus på:

  1. God och nära vård – med primärvården som nav
  2. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
  3. Sammanhållen, jämlik och säker vård

–Överenskommelserna mellan regeringen och SKR om god och nära vård innehåller insatser på e-hälsoområdet, och det gör även Vision e-hälsa 2025, som har rätt kunskap och information på agendan. Men det går långsamt och IT-infrastrukturen är avgörande för att bland annat kunna förbättra informationsdelningen mellan patient, fackgrupper och sektorer inom vården. Ökad delaktighet och medskapande patientkontakt samt möjligheten att använda ambulanssjukvården mer konstruktivt – alla tre är väsentliga bidrag för att öka jämlikheten i vården, fortsätter Thomas Anderzon.

 

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: