Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ny rekommendation om vaccin mot kikhosta för gravida

22 augusti, 2022

Gravida rekommenderas nu vaccination mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras.

Från den 15 augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gravida vaccineras mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, men vaccinet ges inte till barn förrän från tre månaders ålder. Vaccineras den gravida bildas antikroppar mot kikhosta som ger barnet skydd under dess första levnadsmånader.

Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen, och majoriteten av de barn under tre månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård. Dessa barn är för unga för att själva vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet, men kan få skydd mot allvarlig sjukdom genom vaccination av den gravida. Skyddseffekten för spädbarn av vaccination av modern under graviditet är 80 procent vid 0–2 månaders ålder och cirka 50 procent vid 0–6 månaders ålder.

För att skyddet ska överföras till det blivande barnet bör vaccinationen ske minst 2 veckor före beräknat förlossningsdatum, men helst tidigare så att vaccinationen hinner ge skydd om barnet föds för tidigt. Prematura barn har särskilt stort värde av skydd mot kikhosta, eftersom de har störst risk för svår sjukdom.

̶ Detta är både ett säkert val för den gravida och ger ett bra skydd för det nyfödda barnet. Vaccinen mot kikhosta är väl beprövade och har visat få biverkningar, säger Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Skyddseffekten av de idag tillgängliga kikhostevaccinen minskar avsevärt efter cirka 5 år. Vid vaccination mot kikhosta bibehålls antikroppsnivån relativt kortvarigt hos den vaccinerade och ger inte samma skydd för spädbarnet vid efterföljande graviditeter. Eftersom immuniteten efter genomgången infektion bara varar cirka 15 år går det heller inte att få ett livslångt skydd mot kikhosta genom naturlig infektion. Vaccination rekommenderas därför vid varje graviditet.

Var vaccination av gravida mot kikhosta ska utföras kan komma att variera mellan regionerna.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds barn vid 3 och 5 samt 12 månaders ålder. Vaccinationstäckningen är hög (97 procent) och har varit stabil under många år. Ytterligare påfyllnadsdoser erbjuds vid 5 års ålder, och i årskurs 8–9 för barn födda 2002 och senare.

 

Fördjupning:

Folkhälsomyndigheten


Gå tillbaka