Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Utvärdering av screening för bröstcancer visar på minskad dödlighet men ojämlika förutsättningar
Utvärdering av screening för bröstcancer visar på minskad dödlighet men ojämlika förutsättningar

Utvärdering av screening för bröstcancer visar på minskad dödlighet men ojämlika förutsättningar

Annons:

I samband med bröstcancerdagen den 1 oktober uppmärksammar vi Socialstyrelsens genomgång av screeningprogrammet för bröstcancer, som visar att dödligheten i sjukdomen har minskat med 16-25 procent. Dock ser deltagandet i programmet mycket olika ut i olika regioner och i vissa grupper är deltagandet lågt.

Sedan screening för bröstcancer infördes i Sverige har Socialstyrelsen för första gången utvärderat programmet. Myndighetens samlade bedömningen är att hälsovinsterna, det vill säga minskad dödlighet, överväger de negativa effekterna. En negativ effekt är att bröstcancer som inte skulle ha gett symtom riskerar att upptäckas och behandlas i onödan.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och år 2020 drabbades omkring 7400 kvinnor av invasiv bröstcancer i Sverige.

Screeningprogrammet innebär att kvinnor i åldrarna 40-74 år kallas till mammografi var 18:e-24:e månad. I Sverige infördes detta successivt under 1980- och 90-talen. Närmare en miljon kvinnor kallas till röntgenundersökningen årligen i Sverige och ungefär 60 procent av bröstcancerfallen upptäcks tack vare detta. Det är regionerna som ansvarar för screeningen och det finns stora regionala skillnader i hur väl detta fungerar och det finns en del förbättringsområden. Bland annat identifierar Socialstyrelsen att kvinnor med låg utbildningsnivå deltar i programmet i lägre utsträckning än andra samt att det råder brist på bröstradiologer, röntgensjuksköterskor, bröstkirurger, patologer och biomedicinska analytiker i flera regioner.

– Det är viktigt att regionerna arbetar för att intervallet mellan mammografiundersökningarna inte överstiger det rekommenderade intervallet 18–24 månader, eftersom en förlängning kan resultera i fler cancerfall, säger Christina Broman, projektledare på Socialstyrelsen.

Uppsala län har högt deltagande där 80 procent av de kallade kommer på mammografin. De ligger på andra plats i landet när det gäller att upptäcka bröstcancer via screeningprogrammet, med 76 procent, enligt Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer.

– Ett högt deltagande i screeningen är en förutsättning för att minska dödligheten i bröstcancer. Kvinnor vars bröstcancer upptäcks via screening har i genomsnitt mindre tumörer. Fler slipper cytostatikabehandling och kan i större utsträckning genomgå bröstbevarande kirurgi. Här ligger Uppsala i topp i Sverige tack vare satsningar på så kallad onkoplastisk kirurgi och en relativt stor del som får medicinsk behandling innan operation i syfte att krympa tumören, säger Henrik Lindman, verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Sen 1970-talet, men främst sedan mitten av 1990-talet har mortaliteten i bröstcancer minskat. Socialstyrelsens utvärdering visar att dödligheten i gruppen 40-49 år minskar med 16 procent och i gruppen 50-74 år med 20 procent med hjälp av screeningprogrammet.

Henrik Lindman tillägger dock att det är svårt att skilja på om det är screeningprogrammet eller framsteg i behandling som står för den största delen av minskningen av dödlighet, men menar att det sannolikt är en kombination.

Fördjupning:

Socialstyrelsen – Nationella utvärdering.

Socialstyrelsen pressmeddelande.

Akademiska sjukhuset.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: