Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Klimakteriet och kognition
Klimakteriet och kognition

Klimakteriet och kognition

Annons:

Klimakteriedagen anordnas varje år den 18 oktober av International Menopause Society (IMS) för att öka kunskapen om kvinnors välmående i medelåldern och uppåt. Årets tema är klimakteriet och kognition. Det är vanligt att kvinnor i klimakteriet upplever så kallad Brain fog. Ofta kan det vara associerat med oro för att drabbas av demens. Vården har en viktig roll i att normalisera och erbjuda evidensbaserade verktyg för att hjälpa kvinnor igenom dessa svårigheter.

De vanligaste delarna av kognitionen som påverkas vid menopaus inkluderar svårighet att verbalt återge ord och siffror, tappa bort saker, koncentrationssvårigheter och att glömma bort möten eller andra evenemang. Detta kan kollektivt kallas för ”brain fog” (sv. hjärndimma). För de flesta kvinnor är symtomen milda men det varierar stort. Longitudinella studier (från premenopausal baseline till postmenopaus) har bekräftat att verbal inlärning och minne i första hand och i andra hand psykomotorisk hastighet och arbetsminne kan påverkas negativt i övergångsåldern. Klagomål över dåligt minne har validerats mot prestation i minnestester. Högre kognitiva funktioner som exekutiva funktioner (strategiskt tänkande, planering m.m.) ändras inte under klimakteriet.

De kognitiva svårigheterna brukar försvinna för de flesta kvinnor postmenopausalt men finns kvar hos en del, främst de med så kallad kognitiv sårbarhet. Denna grupp kan inkludera de med låg utbildningsnivå samt jobb och aktiviteter som inte sätter så stora krav på kognition. Även fortsatta menopausala besvär som sömnsvårigheter tillsammans med genetisk sårbarhet, psykisk ohälsa, ofördelaktig fysisk hälsa och stressorer kan bidra till sådan sårbarhet. Svårigheter med verbal inlärning är dock inte ovanligt att det kvarstår postmenopausalt över fler grupper.

Det finns otillräckligt data för att säga något säkert om dessa kognitiva symtom under menopaus förutsäger vilka som senare drabbas av demens. Osäkerhet finns också kring om menopausal hormonbehandling (MHT) kan skydda mot late onset demens eller ifall det skulle kunna öka risken. Maki och Jaff (se källa) påpekar att det kan vara bra att lugna kvinnor med ”brain fog” och oro för demens med att det är ovanligt med tidigt debuterande demens om man inte har ärftlighet. Eftersom symtomen uppstår i övergångsåldern kan man anta att de beror på ändringar i hormonnivåer och inte är ett tecken på tidigt stadie av demens.

Sannolikt bidrar sjunkande östrogennivåer till kognitiva symtom i klimakteriet eftersom studier har visat att ovariektomi eller suppression av östrogen med gonadotropinfrisättande hormonanaloger (GnRH) leder till nedsatt minne och verbal inlärning, vilket reverseras med östrogenbehandling. Studier har även visat att utbredda vasomotoriska symtom som ses vid klimakteriet är relaterat till minnessvårigheter, även efter att det är justerat för sömnsvårigheter. Vasomotoriska symtom har med hjälp av hjärnavbildningsstudier visats ge ogynnsamma förändringar i hjärnans struktur och funktion. Associationer mellan sömnsvårigheter/nedstämdhet och kognitionspåverkan vid klimakteriet har också bevisats.

Trots ovannämnda evidens förblir effekten av behandling med MHT vid kognitiva svårigheter och/eller besvärande vasomotoriska symtom i klimakteriet okänd. Baserat på rådande riktlinjer rekommenderas inte MHT i någon ålder för att behandla kognitiva besvär i klimakteriet (eller för att förebygga kognitiv nedgång eller demens). Det anses som två stora kliniskt viktiga luckor att det saknas kunskap om ifall MHT förbättrar kognition hos kvinnor med besvärande vasomotoriska symtom och om MHT förbättrar kognition under klimakteriet.

Sammanfattningsvis resonerar Maki och Jaff (se källa) att behandling av bakomliggande orsaker som östrogenbrist, sömnsvårigheter, vasomotoriska symtom och humörsvängningar kan hjälpa mot kognitiva symtom, men det saknar tillräcklig data från kliniska studier för att ge rekommendationer kring detta.

Källa:

Texten är en sammanfattning av en artikel skriven av experter på området på uppdrag av International Menopaus Society inför årets Klimakteriedag.

M. Maki & N. G. Jaff (2022): Brain fog in menopause: a health-care professional’s guide for decision-making and counseling on cognition, Climacteric, DOI: 10.1080/13697137.2022.2122792 länk

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: