Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Nyheter i Kloka Listan 2023
Nyheter i Kloka Listan 2023

Nyheter i Kloka Listan 2023

Annons:

Kloka listan innehåller rekommendationer om läkemedelsbehandling av vanliga sjukdomar och ges ut i en uppdateras version av Region Stockholms läkemedelskommitté varje år. Här går vi igenom några intressanta nyheter för 2023.

Behandling vid tromboflebit

I Kloka listan 2023 är rekommendationen vid tromboflebit att krämen glukosaminoglykanpolysulfat (Hirudoid) används för behandling av lindriga besvär och vid svårare fall i första hand systemisk behandling med injektion fondaparinux (Arixtra) och i andra hand lågmolekylära hepariner.

– Tromboflebit är inte en ovanlig orsak till besök på vårdcentralen och en rekommendation i Kloka listan för behandling av detta tillstånd är ett välkommet tillskott, säger Katri Rosenthal Aizman medicinsk redaktör för Kloka listan och klinisk farmakolog på Karolinska universitetssjukhuset på janusinfos websida.

Gikt och profylax

Vid insättning av uratsänkande behandling med allopurinol vid gikt rekommenderas förebyggande behandling med naproxen och kolkicin i första hand och prednisolon i andra hand, för att förhindra nya giktattacker.

– Sannolikt finns en underbehandling med uratsänkande läkemedel i regionen. Den nya rekommendationen om profylax kan underlätta vid insättandet av allopurinol, säger Katri Rosenthal Aizman.

Fler ändringar

För förskrivning av melatonininnehållande preparat blir det nya läkemedlet Aritonin 2 mg och 3 mg förstahandsvalet istället för Mellozzan eftersom den nya tabletten kan delas och har ett mer fördelaktigt pris. Observera att melatonipreparat inte är generiskt utbytbara på apoteken, så förskrivaren måste välja rätt produkt.

Den receptbelagda gelen ketoprofen läggs till i listan för smärta i leder/muskulatur hos äldre eftersom den har lägre risk för biverkningar än perorala COX-hämmare. På grund av risken för renala, kardiovaskulära och gatrointestinala biverkningar tolereras inte per orala COX-hämmare av många äldre, vilket är grunden till detta tillägg.

Eftersom meklozin (Postafen) endast har blygsam effekt på graviditetsillamående utgår preparatet ur Kloka listan 2023. Detta för att gravida med uttalade besvär inte ska behöva pröva en behandling med liten effekt först och därmed få fördröjd effektiv hjälp.

Om alkohol

Åtta expertgrupper tillsammans med RPO Levnadsvanor vill påminna om att vara uppmärksam på alkoholvanor i patientmötet samt ge stöd och behandling vid riskbruk. Detta eftersom alkohol kan bidra till symtom, sjukdom eller dålig behandlingseffekt inom många terapiområden.

Läs hela nyheten här:

Janusinfo.se/nyheter

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: