Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Ännu ett år med många ärenden till patientnämnden
Ännu ett år med många ärenden till patientnämnden

Ännu ett år med många ärenden till patientnämnden

Bildkälla: Getty Images
Annons:

Till patientnämnden kan patienter som har synpunkter eller klagomål på vården vända sig. Alla dessa inkomna synpunkter kan ligga till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården och därför är det så bra när patienter eller närstående hör av sig.

Antalet inkomna ärenden under 2023, nästan 8 000, ligger på ungefär samma nivå som de två senaste åren.

Närmare hälften av alla ärenden under 2023 handlade om vård och behandling, och det är fortfarande flest anmälningar som rör primärvård. Därefter kommer ärenden rörande akutsjukhus. Dock har anmälningarna för båda vårdtyper minskat något jämfört med förra året. Att notera är också att ärendena rörande förlossningsvård och kvinnosjukdomar nästan halverats jämfört med 2022. Det kan relateras till att det allmänt föds färre barn både i regionen och i landet, men även att Region Stockholm satsat mycket på förlossningsvården under det senaste året.

Patientnämndens förvaltning tar även emot ett stort antal telefonsamtal som rör information eller hänvisning till andra instanser och myndigheter. På så sätt lotsas patienter rätt även om det inte är något som patientnämnden själv kan hantera.

—Kompetensen på patientnämndens förvaltning är mycket bred och därför kan vi också hjälpa till att hänvisa patienter eller närstående så att de hamnar rätt med sina klagomål eller frågor om vården, berättar förvaltningschef Pia Bornevi, och menar att det är en god och viktig service till invånarna i Stockholms län även om det inte är patientnämndens huvudsakliga uppgift att vara rådgivare.

Pia Bornevi konstaterar vidare att antalet inkomna ärenden visar på att många nu hittar till patientnämnden med sina synpunkter och klagomål, och att det inte är en pandemieffekt, vilket man möjligen kunde dra en slutsats av från de senaste åren. Hon säger också att även om det är många ärenden, så är det ändå inte mycket i relation till det stora antal vårdbesök som görs inom regionen under ett år.

Många förbättringsåtgärder

Patientnämnden registrerar i vilken omfattning som svaren från vårdgivarna innehåller uppgifter om att ärendet lett till att man har för avsikt att genomföra förbättringsåtgärder eller om sådana genomförts. Av de ärenden som var färdigutredda när rapporten skrevs, kunde man se att förbättringsåtgärder vidtagits i 15 procent fler ärenden än 2022. Förbättringsåtgärderna kan handla om allt från förändrade rutiner och avvikelserapportering till utfärdande av remisser och återbetalningar av olika avgifter.

Innovationsidéer kanaliseras genom patientnämnden

Sedan ett par år kan också patienter och närstående, när de hör av sig till patientnämnden, framföra tips på en innovativ eller förbättrande idé som kan bidra till vårdens utveckling. Under 2023 inkom runt 2 000 innovations- och förbättringsförslag. De inkomna förslagen anknyter mest till patientens egen vård som att få en utredning, bli kontaktad, att bli lyssnad till, kontinuitet i uppföljning och receptförskrivning med mera. De förslag som kan ha bäring på innovation, lämnas sedan över till Enheten för Innovation i Region Stockholm.

—Det känns bra att kunna lämna över dessa förslag som speglar det som patienter upplever i sina möten med vården. Dessa förslag och de synpunkter och klagomål som kommer in till oss på patientnämnden, gör att vi tillsammans med patienter och närstående, blir medskapare till en bättre vård, avslutar Pia Bornevi.

Källa: Patientnämndens pressinfo Region Stockholm

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: