Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Om boken

FÖRORD TILL
TJUGOFJÄRDE UPPLAGAN ÅR 2017.

Primärvården av idag håller ett mycket högt tempo med ett krav på sig att kunna hantera ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Allt fler utredningar, behandlingar och uppföljningar utförs idag inom primärvården. Dessa utförs med allt äldre och sjukare patienter som är allt bättre upplysta, har fler frågor och som med all rätt vill ha en god och säker vård. Detta sker inom en värld där det publiceras 15 miljoner medicinska artiklar per år i mer än 5000 medicinska tidskrifter. Som allmänläkare idag är det problem att hinna med att hitta och tillgodogöra sig all ny information. Webbsökningar kräver både kunskap och tid och läroböckernas innehåll blir snart föråldrad. Inom vad vi betecknar som evidensbaserad medicin EBM ingår en kombination av läkekonst -kliniskt kunnande, vetenskapligt underlag, vårdens resurser och att ta hänsyn till patientens behov och önskemål. Dessa ingredienser måste sedan kryddas med en god etisk profil med förståelse att man söker ofta inte för en specifik sjukdom utan allt oftare för en upplevd ohälsa.

Boken PM Praktisk Medicin är ett försök att hjälpa primärvårdens läkare och sjuksköterskor en bit på vägen. Detta genom att på ett strukturerat sätt redogöra för ett antal olika diagnoser under rubriker som Symtom, Status, Differentialdiagnoser, Utredning, Behandling med flera. Materialet är sammanställt, under flera års tid, ur ett primärvårdsperspektiv av ett stort antal kollegor. PM Praktisk Medicin är ingen medicinsk lärobok utan ska mer ses som en ”Kom-Ihåg-Lista”; ett Kompendium till hjälp för oss i primärvården. Samtidigt som fokus hålls inom allmänmedicin beskrivs också vad som i en del fall kan vara nästa steg efter vår remittering till sjukhusen eller andra specialiserade mottagningar.

Vi är medvetna om att det finns många åsikter, sanningar och lokala traditioner angående en del terapier, utredningsgångar etc. Den egna kompetensen, erfarenheten och intresset samt de lokala överenskommelser som finns gör att verkligheten blir mångfacetterad. Vi ger inget facit! Men vi ger EN beskrivning av primärvårdens behandlingar och förhållningssätt. Många kollegor med en bred kompetens och stor erfarenhet av primärvård har under åren svarat för uppdateringen av de olika kapitlen. Författarna svarar helt suveränt för sina texter.

I rutan ”Aktuella Mediciner” föreslås exempel på specifika preparat, där urvalet styrts av en samlad bedömning från respektive författares och redaktionskommitténs erfarenhet. Våra förslag är de preparat vi gjort oss förtrogna med och vet fungerar väl. Angivna doser i texterna avser behandling av vuxna om inget annat anges. Preparaten anges i bokstavsordning inom varje terapigrupp. Godkänd indikation kan i enstaka fall saknas och i dessa fall faller dessa under begreppet ”…och beprövad erfarenhet”. Läkemedelskommittéernas listor har i många fall varit vägledande. I rutan ”Aktuella Mediciner” har även industrin möjlighet att exponera sina preparat på godkänd indikation.

Under rubriken ”Enligt egen erfarenhet” ges utrymme för beskrivning av fungerande behandlingar och kliniska tips från kollegor. Dessa är inte alltid verifierade med hög vetenskaplig grund och tipsen kanske aldrig kommer att synas i något nationellt vårdprogram.

”PM-Praktisk Medicin” gavs ut i många upplagor under 1970- och 80-talen av dr Bertil Flöistrup. Den uppskattades särskilt för sina raka och praktiska råd beträffande öppenvårdens diagnoser och symtom. En uppdaterad version i samma anda gavs ut på Three Doctors Förlag 2001. Boken har mött stor efterfrågan av primärvårdens läkare och sjuksköterskor, vilket möjliggjort att PM Praktisk Medicin sedan år 2001 kommer ut med årligen uppdaterade upplagor.

Redaktionsledning, författare liksom övriga medarbetare och aktörer tar inget ansvar för tryckfel eller för de eventuella skador eller deras konsekvenser som uppstått till följd av här rekommenderad behandling.

”Mänsklig vishet kan inte bara bestå i en allmän summering av specialvetande eller uppnås genom studier av statistiska medeltal.

Det kan endast uppnås genom insikt, genom att sunda förnuftet blir allmänt förhärskande och genom helt vanlig men ändå skarp intuition.”

Ur Konsten att njuta av livet, Lin Yutang 1937

Borås i januari 2017

Mats Elm Lars-Olof Medin Mikael Sahlquist

Leg läk Leg läk Leg läk

Three Doctors AB
Mottagning Orrevik 255
451 96 UDDEVALLA

Telefon: 0720-148493

E-post: [email protected]
Hemsida: www.praktiskmedicin.se

Böcker kan beställas från ovanstående adress.

Praktisk Medicin har under åren successivt utvecklats och kompletterats genom många medarbetares bidrag.

Sammanställningen och bearbetningen av materialet till PM Praktisk Medicn 2017 Bok 1 och Bok 2, har utförts av Leg läk Mats Elm.

I de senare årens utgåvor har följande författare resp faktagranskare medverkat:

Leg läk Per-Anders Abrahamsson, Borås. Dietist Agneta Andersson, DRF. Leg läk Helen Ahlm, Kungälv. Leg läk Ingrid Almskog, Uddevalla. Leg ssk Eva Amosy, Borås. Leg läk Janos Amosy, Borås. Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg. Leg läk Eva Angesjö, Borås. Leg läk Agneta Augustsson, Göteborg. Leg läk. Tony Axéll, Halmstad. Leg läk Margareta Berg, Göteborg. Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm. Leg läk Astrid Brodd, Göteborg. Leg läk Hans Bäck, Borås. Leg läk Mats Börjesson, Göteborg. Leg läk Christer Dahlstrand, Göteborg. Leg läk Sari Darborg, Göteborg. Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg. Leg ssk Marie Elm, Sandared. Leg läk Mats Elm, Göteborg. Leg läk Peter Fors, Alingsås. Leg läk Bente Furunes, Göteborg. Leg läk Anette Goffeng, Lerum. Leg läk Lars-Åke Goksör, Göteborg. Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal. Leg läk Jan Gustavson, Lysekil. Leg läk Charlotte Gyllenram, Stockholm. Leg läk Agneta Hamilton, Ytterby. Leg läk Bo Hedqvist, Göteborg. Leg läk Sten-Olof Hellqvist, Partille. Leg läk Joanna Holm, Uddevalla. Leg läk Pelle Holm, Uddevalla. Leg läk Lydia Holmdahl, Lund. Leg ssk Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik. Leg läk Ulf Kingstam, Trollhättan. Leg läkare Thomas Kjellström, Helsingborg. Leg läk Sten Landahl, Göteborg. Leg läk Leif Lapidus, Göteborg. Dietist Ingrid Larsson, DRF. Leg läk Matz Larsson, Örebro. Leg ssk Birgit Linderoth, Falun. Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan, Leg läk Bo Lindström, Uddevalla. Leg läk Ulf Ludwigs, Stockholm. Leg läk Olle Lyngstam, Göteborg. Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås. Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg. Leg läk Per Möllborg, Uddevalla. Dietist Margaretha Nydahl, DRF. Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn. Leg läk Ylva Ohlsson, Göteborg. Leg läk Ralph Peeker, Göteborg. Leg ssk Anna-Karin Ringqvist Göteborg. Leg läk Kristian Roos, Göteborg. Leg läk Martin Rosell, Göteborg. Leg läk Kristina Ryberg, Uddevalla. Leg läk Anders Rydholm, Lund. Leg läk Mikael Sahlquist, Uddevalla. Leg läk Lennart Stubelius, Stenungsund. Leg läk Emelie Styring, Lund. Leg läk Mona Söderlund, Uddevalla. Leg läk Inger Uhlén, Stockholm. Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg. Leg läk Björn Wall, Kungälv. Leg läk Christina Wallin, Göteborg. Leg läk Peter Weng, Borlänge. Leg läk Peter Währborg, Göteborg.

Heli Heino, Nordisk Designskola Borås, omslagsteckning; www.heliheino.se
Alf Svensson, Shihan Publikationer Göteborg, bildmaterial.

Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: