Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Medicinska nyheter / Nytillkommet vårdprogram för Akut Onkologi
Nytillkommet vårdprogram för Akut Onkologi

Nytillkommet vårdprogram för Akut Onkologi


Annons:

Allt fler patienter lever med cancer i Sverige och komplikationer, seneffekter till behandling och cancerrelaterade symtom handläggs ofta inom primärvården långt ifrån onkologiska centra. RCC har tagit fram handfasta råd för handläggning av akuta symtom hos cancerpatienter.

Drygt 60 000 personer i Sverige kommer i år att få en cancerdiagnos. Behandlingsmetoder och överlevnadssiffror förbättras kontinuerligt, allt fler lever längre med sin cancer, vilket gör att det totala antalet cancerpatienter ökar.

Stat och landstingen gör i Sverige en gemensam satsning på den nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum (RCC). RCC samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med landsting och regioner skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. Inom ramen för RCC tar man fram nationella vårdprogram i syfte att förkorta väntetider och
förbättra vården.

Många patienter får sin cancerbehandling på centraliserade enheter. Men komplikationer, seneffekter och symtom som har anknytning till cancersjukdomen kommer att omhändertas på patientens hemort, ofta inom primärvården. Av detta skäl har RCC tagit fram ett vårdprogram för Akut Onkologi med målgrupp sjukvårdspersonal utanför de behandlande klinikerna. Syftet med vårdprogrammet är att uppmärksamma allvarliga symtom och tillstånd hos cancerpatienter där akuta åtgärder är nödvändiga. Detta oavsett var i vården patienten söker.

Nitton olika sjukdomstillstånd behandlas som till exempel anemi, blödning, neutropen feber, lungemboli/trombos, hyperkalcemi, tarmobstruktion. Fokus för genomgångarna är handfast information/råd kring symtom och initial handläggning.

Läs mer: www.cancercentrum.se


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: