Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Akut lungsjukdom kopplat till användandet av e-cigaretter – 450 fall utreds i USA
Akut lungsjukdom kopplat till användandet av e-cigaretter – 450 fall utreds i USA

Akut lungsjukdom kopplat till användandet av e-cigaretter – 450 fall utreds i USA

Annons:

Center for Disease Control (CDC), Food and Drug Administration (FDA) tillsammans med lokala och federala hälsoorganisationer utreder 450 fall av lungsjukdom som identifierats i samband med användandet av e-cigaretter. Fallen finns i 33 stater i USA fram till 6 september 2019 och fem dödsfall är registrerade hittills.

Kliniken är likartad och man arbetar med att ta fram en ”case definition”. Symtomen som patienterna har beskrivit är dels respiratoriska: hosta, dyspné, bröstsmärta, dels gastro-intestinala: illamående kräkningar, diarré, men även generella ospecifika symtom är beskrivna: trötthet, feber och viktnedgång. Tillståndet kan debutera akut inom några dagar eller över en längre tid och förbättras inte av antibiotika. Kortison har använts med framgång samt understödjande behandling som syrgas och assisterad ventilation.

Sjukdomens art är ännu inte klarlagd men man har inte hittat något infektiöst agens utan misstänker en kemisk exposition. Ingen specifik substans har identifierats, men cannabinoider har förekommit i många av fallen.

Under tiden undersökningen pågår rekommenderar man att allmänheten ska överväga att avstå från e-cigaretter.

Rekommendationer till allmänheten generellt angående användandet av e-cigaretter är:

Man avråder från att

  • Unga och gravida ska använda e-cigaretter
  • Påbörja e-cigaretter om man ej är rökare
  • Köpa produkterna ”på gatan”
  • Tillsätta andra substanser

Man rekommenderar att vuxna rökare som överväger att sluta röka ska använda ”evidence-based” metoder.

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911614?query=featured_home

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: