Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Psykisk ohälsa är vanligt hos äldre

11 september, 2019

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att ångest och depression är överrepresenterat i den äldre befolkningen. Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest. Det är svårare att upptäcka psykisk ohälsa bland äldre eftersom symtombilden delvis ser annorlunda ut.

Psykisk ohälsa är ojämn fördelad i befolkningen, till exempel är den vanligare hos kvinnor, ogifta, ensamboende, socialt isolerade samt hos personer med otrygg ekonomi, fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/september/psykisk-ohalsa-vanligt-bland-aldre-personer/

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med information kring psykisk ohälsa bland äldre riktad till anhöriga och patienter.

www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-27.pdf


Gå tillbaka