Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / WHO Suicidpreventiva dagen 10 september – en person dör i suicid var 40:e sekund i världen
WHO Suicidpreventiva dagen 10 september – en person dör i suicid var 40:e sekund i världen

WHO Suicidpreventiva dagen 10 september – en person dör i suicid var 40:e sekund i världen

Annons:

WHO lyfter fram betydelsen av att ha en nationell strategi för suicidprevention. Frekvensen suicid är högst i höginkomstländer 11,5/100 000 innevånare, men de flesta suiciden inträffar i låg- och medelinkomstländer. Mer än tre gånger så många män som kvinnor begår suicid i höginkomstländer. Suicid är den näst vanligaste dödsorsaken efter trafikdöd bland unga 15–29 år.*

Sverige har sedan 2008 ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention med nio punkter.**

Suicidprevention.se är en webbplats där information samlas för vårdpersonal som arbetar med suicidprevention.

1 268 personer (886 män och 382 kvinnor) dör av suicid (säkra) i Sverige. I ytterligare ca 300 fall fanns en misstanke om suicid. Suicidtalet i Sverige 2017 var 15/100 000 innevånare. Högst frekvens fanns bland män som var 85 år och äldre.***

Problemet med suicid är särskilt stort bland äldre i Sverige och nästan varje dag dör en person över 64 år i suicid. Därför väljer Folkhälsomyndigheten och flera organisationer att lyfta fram detta på Suicidpreventiva dagen 10 september med ett seminarium.

Primärvården är en viktig aktör i att förhindra suicid bland äldre i synnerhet i synnerhet med att identifiera och behandla depression hos äldre.****

*www.who.int/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds

**www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/nationellt-handlingsprogram/

***www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/

****www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/primarvarden-kan-forebygga-suicid-bland-aldre/

Läs mer:
www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/suicidriskbedomning

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: