Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Självtester som säljs i Sverige måste vara CE-märkta

11 oktober, 2019

Man kan idag köpa självtester för en mängd tillstånd på nätet. Tester erbjuds t.ex. för glutenintolerans, klimakterie, clamydia, H. Pylori.

Flera självtester är ej CE-märkta som medicintekniska produkter måste vara för att få saluföras i Sverige och EU. Företagen som saluför produkterna ansvarar för att de är säkra. Läkemedelsverket ansvarar för kontroll. Nyligen gjorde verket en kontroll och förbjöd ett test för HIV.

Om testet inte är säkert och tillförlitligt finns risk för felaktig diagnostik och för spridning av smittförande sjukdomar.

Läkemedelsverket uppmanar tillverkare och försäljare av självtest att kontroller att de är CE-märkta. Detta är naturligtvis viktigt också för behandlande sjukvårdpersonal att känna till.

Läs mer:
Lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Sjalvtester-maste-vara-CE-markta/


Gå tillbaka