Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Självtester som säljs i Sverige måste vara CE-märkta

11 oktober, 2019

Man kan idag köpa självtester för en mängd tillstånd på nätet. Tester erbjuds t.ex. för glutenintolerans, klimakterie, clamydia, H. Pylori.

Flera självtester är ej CE-märkta som medicintekniska produkter måste vara för att få saluföras i Sverige och EU. Företagen som saluför produkterna ansvarar för att de är säkra. Läkemedelsverket ansvarar för kontroll. Nyligen gjorde verket en kontroll och förbjöd ett test för HIV.

Om testet inte är säkert och tillförlitligt finns risk för felaktig diagnostik och för spridning av smittförande sjukdomar.

Läkemedelsverket uppmanar tillverkare och försäljare av självtest att kontroller att de är CE-märkta. Detta är naturligtvis viktigt också för behandlande sjukvårdpersonal att känna till.

Läs mer:
Lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Sjalvtester-maste-vara-CE-markta/


Gå tillbaka

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer