Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Receptfri försäljning av diklofenak stoppas juni 2020

12 november, 2019

Det är sedan tidigare känt att andelen hjärtkärlbiverkningar är högre vid användandet av diklofenak än för andra NSAID och därför rekommenderas att patienter med allvarliga underliggande hjärtkärlsjukdomar, cirkulationsproblem, tidigare hjärtinfarkt eller stroke inte ska använda detta preparat. Patienter med högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller rökning, ska använda diklofenak endast efter noggrant övervägande.

En publikation från 2018 visar att en högre risk för hjärtkärlhändelser föreligger även vid doser under 100 mg/dygn diklofenak och vid korttidsanvändning.

Därför har Läkemedelsverket beslutat att tabletter och kapslar diklofenak ska receptbeläggas från 1 juni 2020. Rekommendationen är att istället använda preparat som innehåller paracetamol, ibuprofen eller naproxen vid tillfälliga smärttillstånd.

Läkemedelsverket: Lakemedelsverket.se/malgrupp/Press


Gå tillbaka

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer