Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Rekordmånga anmälda till donationsregistret under Donationsveckan i år
Rekordmånga anmälda till donationsregistret under Donationsveckan i år

Rekordmånga anmälda till donationsregistret under Donationsveckan i år

Annons:

För att uppmärksamma organ- och vävnadsdonation och få fler att ta ställning i donationsfrågan initierar Socialstyrelsen sedan tio år tillbaka Donationsveckan v.45 i november.

Under årets donationsvecka har rekordmånga anmält sig till donationsregistret, över 21 000 personer, vilket var en 70-procentig ökning jämfört med förra året. En anmälan till donationsregistret är likställt med ett ifyllt donationskort eller att ha meddelat sina anhöriga. Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ, 85 % av den svenska befolkningen är positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Cirka 1,7 miljoner personer i Sverige har för närvarande registrerat sig i donationsregistret. Detta till trots räcker donerade organ inte till för att täcka behovet. I dags dato väntar 890 personer på en organtransplantation i Sverige.

I Sverige finns fyra transplantationsenheter: Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Cirka 700 organtransplantationer genomförs i Sverige årligen av framförallt njure, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och tunntarm. Även vävnader som hjärtklaffar och cell-öar från pancreas transplanteras.

Drygt 1 000 vävnadstransplantationer utförs varje år där transplantation av hornhinnor och hjärtklaffar är de mest förekommande men även hud, benvävnad, hörselben och sclera transplanteras.

En förordning för donationsregistret från 2018 (SFS 2018:307) möjliggör för behörig personal att söka i donationsregistret då en patient har avlidit eller det finns ett dokumenterat ställningstagande om att avbryta eller avstå från att inleda livsuppehållande åtgärder. På detta vis kan donationsutredning komma till stånd vid en tidigare tidpunkt.

Enligt lagen om transplantation (1995:831) får organ/vävnader tas tillvara i de fall personen uttryckligen gett sitt medgivande till donation, en donation står i överensstämmelse med personens inställning eller personen inte motsatt sig donation under sin livstid.

Organ och vävnader får inte tas tillvara i de fall personen uttryckligen motsatt sig donation under sin livstid, personens vilja är okänd och de närstående motsätter sig donation eller har olika uppfattningar i frågan.

Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-rekord-for-donationsveckan

Mer organdonation: Merorgandonation.se/om-organdonation/organdonation-sverige

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: