Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Vilken påverkan har klimatförändringen på hälsan i världen?

11 december, 2019

Klimatförändringen påverkar hälsoläget i världen genom att försämra flera livsbetingelser som är vitala för hälsan – ren luft, rent dricksvatten, tillgången till näringsriktig mat, säkert skydd och klimatförändringen kan dessutom underminera årtiondens arbete med och framgångar i den globala hälsan.

Mellan 2030 och 2050 kommer klimatförändringen orsaka 250 000 ytterligare dödsfall per år från undernäring, malaria, diarré och värmestress. Direkt skadekostnad beräknas till mellan 2-4 miljarder dollar/år år 2030.

Det är (som vanligt) områden som har svag infrastruktur, dvs utvecklingsländer, som kommer att drabbas hårdast.
Detta berättar WHO om i sin rapport från klimatmötet i Madrid. Därför har WHO ett stort engagemang i klimatfrågan. Man vill hjälpa länder att bygga klimatresiliens i sina hälso- och sjukvårdssystem.

Klimatöverenskommelsen från Paris är därför möjligtvis den viktigaste överenskommelsen för hälsa under detta århundrade, säger WHO.

Läs mer om WHOs klimatarbete på WHOs hemsida


Gå tillbaka