Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Sjuksköterskans och barnmorskans år 2020

13 januari, 2020

WHO uppmärksammar 2020 dessa viktiga yrkesgrupper utan vilka ingen hälso- och sjukvård skulle fungera.

Tillsammans utgör de 50 procent av arbetsstyrkan inom sjukvården och 70 procent är kvinnor. Det råder en brist i hela världen och det behövs 9 miljoner nya sjuksköterskor och barnmorskor i världen för att kunna uppfylla WHO:s hälsomål till år 2030. WHO:s rekommenderar därför sina medlemsstater att:

  • Trygga tillgången på en utbildad, kompetent och motiverad arbetsstyrka som kan arbeta inom effektiva och ansvarstagande hälso- och sjukvårdssystem.
  • Optimera utvecklingen av riktlinjer, ledarskap, management och styrning.
  • Maximera kapacitet och potential hos sjuksköterskor och barnmorskor genom professionella samarbeten, utbildning och livslångt lärande
  • Mobilisera politisk vilja att investera i att bygga och utveckla en evidensbaserad och effektiv sjuksköterske- och barnmorskekår.

 

Även i Sverige är ju sjuksköterskebristen påtaglig med bland annat stängda vårdplatser inom slutenvården som resultat. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) redovisar att rekryteringsläget är bekymmersamt i sin rapport ”Vården i Siffror”.

Läs mer om sjuksköterskans och barnmorskans år här

Läs mer om sjuksköterskebristen i Sverige här


Gå tillbaka