Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Under 2018 rapporterades 68 000 nya cancerfall hos 63 000 individer.
Under 2018 rapporterades 68 000 nya cancerfall hos 63 000 individer.

Under 2018 rapporterades 68 000 nya cancerfall hos 63 000 individer.

Annons:

Antalet diagnostiserade cancerfall i Sverige har dubblerats från knappt 30 000 per år i början av 1970-talet till nuvarande 68 000. Om man åldersstandardiserar siffrorna så är ökningen dock betydligt mindre.

Drygt var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos under sin levnad. Den relativa 5-årsöverlevnaden har ökat från 35/48 procent för män/kvinnor till idag 75/74 procent. Även 10-årsöverlevnaden har ökat markant och är nu 69 procent för både män och kvinnor.

I Socialstyrelsens statistik över upptäckta cancerfall 2018 (publicerad dec 2019) rapporteras att fler män än kvinnor insjuknar och att den vanligaste åldern för en cancerdiagnos är 70–74 år.

Prostatacancer är vanligast och utgör drygt 30 procent av all manlig cancer med 10 900 fall och drygt 2 300 dödsfall årligen. Hos kvinnor utgör bröstcancer cirka 30 procent av cancerfallen med 7 800 fall och 1 400 dödsfall. Den tredje vanligaste cancerformen är hudcancer, exklusive malignt melanom, som står för drygt 10 procent av det totala antalet cancerfallen.

Andra vanliga cancerformer är änd- och tjocktarm, lunga, lymfatisk och blodbildande vävnad, urinblåsa.

Sköldkörtelcancer och testikelcancer ökar utan att man vet varför.

Socialstyrelsen: Cancer i siffror 2018

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: