Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Nationella läkemedelslistan ger patienter, sjukvård, omsorg och apotek tillgång till samma information

11 februari, 2020

Den 1 juni 2020 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Vårdens, omsorgens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information – Nationella läkemedelslistan som alltså kommer att ersätta nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Anslutningen till systemet påbörjas 1 juni 2020 och den 1 juni 2022 ska alla regioner och apotek vara anslutna. Ett intensivt arbete pågår nu i alla regioner för att hinna vara klara med alla praktiska lösningar. Eftersom de olika regionerna har olika tekniska lösningar med journalsystem med mera så krävs stora anpassningar för att få fungerande anslutningar. Önskemål finns även om att det ska vara möjligt att som förskrivare ansluta sig via Bank-ID.

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan och kan bidra med information och utbildningsmaterial. Regionerna och apoteken står för själva implementeringen.

Fördelar med den gemensamma listan är att patienten blir mer delaktig i sin egen vård, förskrivare får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling och slutligen att patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Läs mer på E-hälsomyndighetens hemsida

Prenumerera på nyhetsbrev om Nationella Läkemedelslistan


Gå tillbaka