Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Nationella läkemedelslistan ger patienter, sjukvård, omsorg och apotek tillgång till samma information

11 februari, 2020

Den 1 juni 2020 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Vårdens, omsorgens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information – Nationella läkemedelslistan som alltså kommer att ersätta nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Anslutningen till systemet påbörjas 1 juni 2020 och den 1 juni 2022 ska alla regioner och apotek vara anslutna. Ett intensivt arbete pågår nu i alla regioner för att hinna vara klara med alla praktiska lösningar. Eftersom de olika regionerna har olika tekniska lösningar med journalsystem med mera så krävs stora anpassningar för att få fungerande anslutningar. Önskemål finns även om att det ska vara möjligt att som förskrivare ansluta sig via Bank-ID.

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan och kan bidra med information och utbildningsmaterial. Regionerna och apoteken står för själva implementeringen.

Fördelar med den gemensamma listan är att patienten blir mer delaktig i sin egen vård, förskrivare får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling och slutligen att patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Läs mer på E-hälsomyndighetens hemsida

Prenumerera på nyhetsbrev om Nationella Läkemedelslistan


Gå tillbaka

Testa dina kunskaper

Korta utbildningar inom olika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala utbildningar kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Testa här

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer