Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Fler cancerpatienter utreds inom standardiserade vårdförlopp

11 mars, 2020

Vilka utredningar som ska göras vid misstanke om cancer beskrivs i standardiserade vårdförlopp, samt inom vilka tidsgränser utredningen ska vara klar och första behandlingen startad.

Regeringens mål är att minst 70 procent av de som insjuknar i cancer inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att minst 80 procent av dessa patienter ska utredas inom de ledtider som anges.

Vårdprogrammen uppdateras kontinuerligt och hittills under 2020 har 8 uppdaterade vårdprogram publicerats: hudlymfom, skelett-och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg, tumörer i hjärna och ryggmärg, analcancer, binjuretumörer, levercellscancer, cancer utan känd primärtumör samt bröstcancer.

cancercentrum.se redovisas också nationell uppföljning angående antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp.

En ny rapport med data från 2017–2019 visar att införandet av standardiserade vårdförlopp har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen patienter utredda enligt standardiserade vårdförlopp har uppnåtts. Väntetiderna har dock inte förändrats under mätperioden troligen på grund av att många regioner har brist på vårdplatser, personal och operationsmöjligheter.

Läs mer:

Regionala cancercentrum i samverkan.


Gå tillbaka

Testa dina kunskaper

Korta utbildningar inom olika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala utbildningar kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Testa här

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer