Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Fler cancerpatienter utreds inom standardiserade vårdförlopp
Fler cancerpatienter utreds inom standardiserade vårdförlopp

Fler cancerpatienter utreds inom standardiserade vårdförlopp

Annons:

Vilka utredningar som ska göras vid misstanke om cancer beskrivs i standardiserade vårdförlopp, samt inom vilka tidsgränser utredningen ska vara klar och första behandlingen startad.

Regeringens mål är att minst 70 procent av de som insjuknar i cancer inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att minst 80 procent av dessa patienter ska utredas inom de ledtider som anges.

Vårdprogrammen uppdateras kontinuerligt och hittills under 2020 har 8 uppdaterade vårdprogram publicerats: hudlymfom, skelett-och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg, tumörer i hjärna och ryggmärg, analcancer, binjuretumörer, levercellscancer, cancer utan känd primärtumör samt bröstcancer.

cancercentrum.se redovisas också nationell uppföljning angående antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp.

En ny rapport med data från 2017–2019 visar att införandet av standardiserade vårdförlopp har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen patienter utredda enligt standardiserade vårdförlopp har uppnåtts. Väntetiderna har dock inte förändrats under mätperioden troligen på grund av att många regioner har brist på vårdplatser, personal och operationsmöjligheter.

Läs mer:

Regionala cancercentrum i samverkan.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: